Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Semesterlöneskulden räknas inte ner vid uttag av semester

Har tagit över ett företag från annan byrå. När lönerna bokförs så sätts korrekt summa av till semesterlöneskulden, men vid semester så förändras inte semesterlöneskulden utan det får jag räkna ut manuellt och bokföra. Hur gör jag för att detta ska ske per automatik? Är det någon koppling som inte är gjord?

Kommentarer

 • Hej!
  Det blir en del att läsa men här har du instruktion för hur du ska göra om de anställda har timlön 😀

  Uppläggning av lönearter för nedräkning av upplupen semesterskuld – TIMLÖN
  Om de anställda har timlön och du löpande bokför en upplupen semesterskuld kan du lägga upp lönearterna för att få semesterskulden (konto 2920) och upplupna arbetsgivaravgifter på upplupen semesterskuld (konto 2941) att stämma vid uttag av semesterdagar.

  Observera att du själv måste ha räknat ut vilken semesterlön/dag varje anställd kommer att få. Semesterlön/dag lägger du in på den anställde i rutan Semesterlön/dag under fliken Löneuppgifter.

  Löneart 010 Timlön
  Konto= 7010
  Löneartstyp= Skattegrundande ersättning med tabellskatt
  Kontrolluppgift= Kontant bruttolön (11)
  Arbetsgivaravgift= Arbetsgivaravgift
  Semestergrundande= 12%

  Löneart 140 Semesterlöneutbetalning/dag timanställd
  Konto= 2920 (eller annat skuldkonto som använts för uppbokning av semesterskuld)
  Löneartstyp= Skattgrundande ersättning med engångsskatt
  Kontrolluppgift=Kontant bruttolön (11)
  Arbetsgivaravgift= Arbetsgivaravgift
  Omföring av sociala uppgifter vid semesterlöneutbetalning ska vara ikryssad. Det innebär att semestergrundande-rutan blir grå, den går inte att fylla i nu.
  Formel= K4 (hämtar uppgiften från anställda-kortet= Semesterlön/dag)
  Markera att Betalda semesterdagar ska räknas ner.

  Exempel
  Olle har en timlön på 170:-/timme och tar ut 5 semesterdagar i aktuell period. Hans semesterlön/dag är 1450:-.
  010 127 tim a 170 21.590
  140 5 a 1450 7.250
  TOTAL BRUTTOLÖN 28.840
  Löneart 010 : 21.590:- kommer att debiteras på konto 7010
  Löneart 140: 7.250:- kommer att debiteras på konto 2920
  Arbetsgivaravgifterna på den upplupna semesterskulden 2.278:- (7.250 x 31,42%) kommer att debiteras konto 2941 och krediteras konto 2730.

 • Om de anställa istället har månadslön gör du så här:

  Uppläggning av lönearter för nedräkning av upplupen semesterskuld – MÅNADSLÖN
  Om de anställda har månadslön och du löpande bokför en upplupen semesterskuld kan du lägga upp lönearterna nedan för att få semesterskulden (konto 2920) och upplupna arbetsgivaravgifter på upplupen semesterskuld (konto 2941) att stämma vid uttag av semesterdagar.

  Formlerna är typiska för ett företag som har kollektivavtal och månadslön som löneform.

  Semestertillägget på 0,8% per dag och dagslön beräknas till månadslön x 4,6%. Om du har ett kollektivavtal som gör beräkningar på ett annat sätt måste du ändra siffrorna i formlerna efter det.

  Löneart 040 Månadslön
  Konto= 7010
  Löneartstyp= Skattegrundande ersättning med tabellskatt
  Kontrolluppgift= Kontant bruttolön (11)
  Arbetsgivaravgift= Arbetsgivaravgift
  Semestergrundande= 12%

  Löneart 041 Avdrag för semester
  Konto= 7010
  Löneartstyp= Skattegrundande avdrag med tabellskatt
  Kontrolluppgift= Kontant bruttolön (11)
  Arbetsgivaravgift= Arbetsgivaravgift
  Semestergrundande= 12%
  Formel= K1 * 4,6%

  Löneart 042 Semesterlön/dag
  Konto= 2920
  Löneartstyp= Skattegrundande ersättning med tabellskatt
  Kontrolluppgift= Kontant bruttolön (11)
  Arbetsgivaravgift= Arbetsgivaravgift
  Omföring av uppl. Sociala avgifter ska vara ikryssad. Semestergrundande går då inte att fylla i.
  Formel= K1 * 4,6%

  Löneart 141 Semestertilägg/dag
  Konto= 2920
  Löneartstyp= Skattegrundande ersättning med tabellskatt
  Kontrolluppgift= Kontant bruttolön (11)
  Arbetsgivaravgift= Arbetsgivaravgift
  Omföring av sociala uppgifter vid semesterlöneutbetalning ska vara ikryssad. Det innebär att semestergrundande-rutan blir grå, den går inte att fylla i nu.
  Formel= K1 *0,8%
  Markera att Betalda semesterdagar ska räknas ner.

  Exempel
  Olle har en månadslön på 25.000 kr och tar ut 5 semesterdagar i aktuell period. Semestertillägget betalas ut vid uttaget av semesterdagarna.

  040 Månadslön 25.000:-
  041 Avdrag för semester 5 a 1150:- - 5.750:-
  042 Semesterlön/dag 5 a 1150:- 5.750:-
  141 Semestertillägg/dag 5 a 200:- 1.000:-

  TOTAL BRUTTOLÖN 26.000:-

  Löneart 040 : 25.000:- kommer att debiteras på konto 7010
  Löneart 041 : -5.750:- kommer att krediteras på konto 7010
  Löneart 042 : 5.750:- kommer att debiteras på konto 2920
  Löneart 141: 1.000:- kommer att debiteras på konto 2920

  Arbetsgivaravgifterna på den upplupna semesterskulden 2.121:-- (5.750 + 1000= 6.750 x 31,42%) kommer att debiteras konto 2941 och krediteras konto 2730.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.