Ang. Näringsbetingad andel

Jag administrerar Envikens Besparingsskog. Dom äger 1 200 andelar i Envikens Elkraft ek. förening, ca 30%. Besparingsskogen har nu erhållit utdelning från Envikens Elkraft. Är utdelningen skattefri, på samma sätt som för ett AB?
Anders Johnson Skogs&Affärsjuridiska Byrån i Falun AB Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Enligt inkomstskattelagen 24 kap 32§ ingår inte samfälligheter, t ex besparingsskogar, i de uppräknade typerna av juridiska personer som kan vara ägare till näringsbetingade andelar:

  32 § /Träder i kraft I:2019-01-01/ Med näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, om den uppfyller villkoren i 33 § och ägs av en sådan juridisk person (ägarföretaget) som är

  1. ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett investmentföretag,

  2. en svensk stiftelse eller svensk ideell förening och som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap.,

  3. en svensk sparbank,

  4. ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, eller

  5. ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som motsvarar något sådant svenskt företag som anges i 1-4.
  Ulf Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.