Till senaste kommentaren

Ang övertag avskrvningsplan mellan 2 bolag

Jag har ett bolag som ägs av far och son. Faderns bolag var med och finansierade viss ombyggnad för några år sedan. Båda bolagen bedriver verksamhet i det gemensamma bolaget som alltså äger fastigheten också. Det belopp som faderns bolag var med och finansierade bokfördes som Förbättringsutgifter på annans fastighet och skrivs av med 4% per år. Nu vill man renodla så att denna post flyttas över till "rätt" bolag till bokförda värden. Någon bokföringsmässig vinst kommer alltså inte att uppstå. Eftersom investeringen gjordes 2015-2016 så har redan avskrivningsplanen varit igång 3-4 år och man vill inte börja på ny kula i det övertagande bolaget och i slutändan hamna på en total avskrivningstid på 24 år. När man har koncernförhållande vet jag att man kan överta befintlig avskrivningsplan. Men hur blir det här med detta ägarförhållande?
Tacksam för besked hur vi skall göra.
Cederlund Revisor & Konsult AB Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Ombyggnad skriver du - var hela utgiften för ombyggnad eller skulle det för fastighetsägaren (om denne själv hade betalat utgiften) kunna inrymmas i det utvidgade reparationsbegreppet (normalt påräknelig åtgärd i det bolagets verksamhet)?
  Ulf Support
 • Nej det ryms nog inte inom utvidgade reparationsbegreppet då det avsåg en gemensam tillbyggnad av fastigheten och där min kund (fadern) var med också tog viss ombyggnad och lade det på plan. Hade fastighetsbolaget tagit detta från början själv hade det hamnat på plan. Det togs ändå vissa utgifter som omkostnad, bl.a. anpassningskostnader mellan gamla o nya.
  Frågan är alltså om fastighetsbolaget kan överta befintlig plan och fortsätta på denna eller måste dessa kostnader börjas på en ny plan på 25 år?
  Cederlund Revisor & Konsult AB
 • Lateral idé:
  Redovisningsmässigt; skulle man inte tänka sig att förvärvet ska anpassas till den plan som ligger för den egna tidigare anskaffningen (det måste ju vara samma nyttjandeperiod från ombyggnadstillfället), dvs det blir en kortare avskrivningstid för detta förvärv så att både tidigare och nya anskaffningen blir avskriven samtidigt?
  Skattemässigt; om man gör en lägre avskrivning skattemässigt på det nya förvärvet (dvs kör på 4% per år från nu) så blir det en justering på INK2S och i slutänden (när man skrivit av klart i redovisningen) några år med enbart skattemässig avskrivning som bara syns på INK2S och inte i redovisningen?
  Ulf Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.