Arbetsgivaravgifter

Hej, kommer det ut någon uppdatering för löneprogrammet för löner gjorda nu i mars och utbetalda, där arbetsgivaravgifter ej skall betalas. Så att redovisad fil till Skatteverket är rätt?


(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Thomas,
  Så här skriver skatteverket på sin sida angående tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna;

  "Regeringen har föreslagit en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

  Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad ska betalas.

  Om beslut tas enligt det här förslaget ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.

  Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

  Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

  Förslaget innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad, enligt lagrådsremissen från regeringen.
  För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna."

  https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html

  Vänligen
  Erika Support
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.