Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Avsättning till direktpension via en kapitalförsäkring (SLP utgår först vid utbetalning av pension)

Hej!

Jag undrar hur jag ska hantera en avsättning till direktpension utan försäkring i årsredovisningen med avseende på noten Personal i tilläggsupplysningarna.

Insättningarna har bokats som en kapitalplacering (konto 1357 Direktpensionskonto) och kostnaden har bokats mot konto 7420 Kostnad för direktpension (ej avdragsgill) med motkonto 2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. I årsredovisningen har jag tagit upp avsättningen under Ställda säkerheter (med not om att det avser avsättning till direktpension inkl. SLP till förmån för styrelse och VD).

När jag nu tittar på noten för Personal, så ser jag att avsättningen har inkluderats i posten Sociala kostnader och specats som "varav pensionskostnader". Detta kan väl ändå inte vara rätt? SLP utgår först vid utbetalning av pension och avsättningen ska väl inte ingå i denna not då, eller?

Tack på förhand för ert svar!

Kommentarer

 • Hej Anna

  Om man har en kostnad för direktpension så kommer den att redovisas som personalkostnad. Även kostnaden för SLP (Särskild löneskatt på pensionskostnader) ska redovisas som kostnad det år den uppstår och kostnaden uppstår det år som man gör avsättningen.
  Däremot så skall man inte betala in SLP förrän det år man gör utbetalningen av pension till den fysiska personen. Detta gör att man måste återlägga avdraget för hela pensionsinbetalningen och SLP det år man gör avsättningen, som en skattemässig justering.
  Det år man betalar ut pensionskostnaden skall man även betala in SLP och då får man yrka på ett skattemässigt avdrag i deklarationen. I redovisningen blir det inte någon ytterligare kostnad det år man betalar ut pensionen för det har man fått göra de år man gjorde avsättningen.

  Med andra ord så ska pensionskostnaden ingå i noten för personalkostnader och även SLP för det år som avsättning görs.

  Ta reda på i avtalet för direktpensionen om det framgår om SLP skall täckas av beloppet i försäkringen eller om om den kostnaden ligger utöver kapitalförsäkringen. Om SLP ska täckas av kapitalförsäkringen så blir inbetalningen och avsättningen lika stora i balansräkningen. Om kapitalförsäkringen inte ska täcka upp för SLP så kommer avsättningen att bli 24,26% större än tillgången av kapitalförsäkringen.

  Lena Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.