Bilaga 2512 sid 2

Hej,
När jag, under ej skattepliktiga intäkter, anger konto 1620, hämtas beloppet och anges med minustecken. Men i summeringen av avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter, summeras belopp för konto 1620 som om det vore positivt. Dvs sista raden "Summa intäkter/kostnader som inte är skattepliktiga/avdragsgilla" blir för hög med 2x belopp för konto 1620.

Kommentarer

  • Hej Lotta!

    Du kan inte använda dig av kontot 1620 som är ett tillgångskonto, då blir det fel i denna uträkning. Du kan bara använda ett intäkt- eller kostnadskonto. Så handlar det om ej skattepliktiga intäkter så ska du använda dig av ett intäktskonto.
    Jenny Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.