Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bokföringsnämndens nya allmänna råd om bokföring

Här beskriver vi hur ditt arbete påverkas av bokföringsnämndens nya allmänna råd som börjar gälla från 1 januari 2015.

Kommentarer

  • Bokföringsnämndens nya allmänna råd innebär att det inte längre är tillåtet att fritt ändra i bokförda verifikationer. En rättelse ska istället göras via en separat ändringsverifikation, vilket vi byggt ett system för. En verifikation får dock ändras (eller tas bort) på samma sätt som varit möjligt tidigare, så länge den är att betrakta som preliminär. Så länge verifikationen är preliminär betraktas den nämligen inte som bokförd. En hantering för detta finns numera inlagd i programmet. Om du vill använda dig av preliminära verifikationer måste dessa låsas när du är klar med perioden. För att försäkra oss om att de låses i tid har vi också infört ett system för automatisk låsning av perioder. I programmets grundinställningar kan du ange om du normalt vill använda dig av preliminära verifikationer och automatlåsning av perioder. Det är även möjligt att ange avvikande inställningar för separata företag i företagsuppgifterna.

    De förändringar vi gjort i programmet finns med från och med version 2015.1.100 som släpps i slutet av december.

     Här kan du läsa mer detaljerat om hur de nya funktionerna fungerar
    .

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.