Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bokföringsnämndens nya allmänna råd påverkar ditt arbete

För räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 och senare gäller ett nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden (BFN).
Bokföringsnämndens allmänna råd innebär att det inte längre är tillåtet att fritt ändra i befintliga verifikationer. En rättelse måste istället göras via en separat ändringsverifikation. En verifikation får dock ändras (eller tas bort), på samma sätt som varit möjligt tidigare, så länge den är att betrakta som preliminär, då den inte betraktas som bokförd. Om du vill använda preliminära verifikationer måste dessa låsas när du är klar med perioden. För att försäkra oss om att de låses i tid har vi infört ett system för automatisk låsning av perioder.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.