Differens i momsrapporten?

När du skriver ut en momsrapport gör programmet en beräkning av vilken omsättning du borde ha utifrån den utgående moms du har bokfört. Denna beräknade omsättning jämförs sedan med den bokförda omsättningen. Differensen ser du sedan längst ner på momsrapporten. Små differenser behöver du inte bry dig om eftersom de antagligen beror på öresavrundningar.

Björn Lundén AB (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Om du får en större differens är verifikationen antagligen fel bokförd eller så är ett konto styrt till fel ruta i skattedeklarationen. Börja med att skriva ut momstransaktionskontrollen enligt nedan. Den används för att se vilka verifikationer som ger differens.

  Momstransaktionskontroll

  1. Välj Aktivitet – Kontroll/analys – Momstransaktionskontroll.

  2. Ange vilken period du vill kontrollera. Genom att klicka på knappen Inställningar kan du markera om du bara vill se de verifikationer som innehåller en differens. Om du även vill se de verifikationer programmet markerat som momsöverföringar markerar du även denna ruta.

  3. Listan visar de verifikationer som ger differensen ovan. Dubbelklicka på verifikationerna för att se hur verifikationen är registrerad.

  Vanliga fel är att du har:

  • använt kontot för ingående moms (t.ex. 2640) istället för kontot för utgående moms (t.ex. 2610).
  • bokfört en momsfri försäljning på samma konto som en momspliktig försäljning.
  • Använt fel konto för utgående moms, t.ex. konto 2610 istället för 2620 (om momsen är 12%).
  • fel förhållande mellan försäljning och moms, t.ex. är momsen inte 25% av försäljningen.
  • bokfört ett inköp från EU utan att kontot du bokfört på är angivet i momsdeklarationen (se nedan).
  • bokfört en kundförlust på konto 6350, utan att kontot är kopplat i momsdeklarationen (se nedan).
  • bokfört försäljning av en inventarie (ger alltid en differens, ändras enklast manuellt i skattedeklarationen).

  De felaktigt bokförda verifikationerna rättar du genom att klicka på Ändra ver. så öppnas den i verifikationsregistreringen. Skriv ut en ny momsrapport för att se att allt stämmer.

  Inställningar för momsdeklaration

  För att se vilka intäktskonton som hamnar på respektive ruta i skattedeklarationen går du in under Uppläggning – Momsuppgifter och knappen Skattedeklaration. Här ser du kopplingen mellan kontonummer och ruta i skattedeklarationen. Kanske måste du utöka kontointervallet i ruta 05? Detta gör du genom att klicka i rutan och ändra kontonumren. Det går också att lägga in enstaka konton här med ett kommatecken efter ett intervall.

  Om du har momsfri försäljning, exempelvis försäljning till annat EU land eller försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige, ska de konton du bokfört denna försäljning på brytas ut från intervallet i ruta 05 och läggas in i respektive ruta.

  Tänk på att varje konto bara får förekomma en gång!

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.