Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Fakturaregistrering utanför Europa

Fakturaregistrering utanför europa? Jag har en kund i Kanada. De ska inte betala moms, men fakturan ska ju in i alla fall i BL Administration 2014.

1) Ska jag använda några andra kontoplans konton för utanför EU?
2) Pengarna betalas in till annat konto än Plusgirot från Kanada, hur skriver jag in det?

Kommentarer

  • Och 3) Hur skapar jag i programmet ett "Annat konto"? Alltså inte ett konto till verifikat, utan Bankkonto som mina kunder betalar in till. Jag har som sagt till svenska kunder mitt plusgiro, men vill lägga till ett annat konto också, som används specifikt för utländska kunder utanför EU

  • Hej Stefan,

    När du säljer till Kanada så måste du tala om till Skatteverket om det är varor eller tjänster, dvs det blir en export.

    Om det är en vara så måste den försäljningen redovisas i ruta 36 på skattedeklarationen och då styr du ett eget intäktskonto, tex 3105, till den rutan. Om det är en tjänst du säljer ska den in på ruta 40, och du bokför den också på ett eget intäktskonto, som du styr in på rätt ruta. Oavsett vilket så blir det en momsfri försäljning till Kanada.

    För att styra in dessa konton på respektive ruta i Skattedeklarationen går du in under Uppläggning, Momsuppgifter, klicka på knappen Skattedeklaration. Här skriver du in rätt konton i rätt ruta. Du måste också se till att dessa konton inte finns med i kontointervallet på ruta 05. Detta gör du genom att undanta dessa därifrån, genom att skriva tex 3000-3104, 3106-3499.

    När du skriver fakturan till denna kund måste du ange BIC-nummer och IBAN-nummer så att kunden kan betala in på ditt konto. Dessa nummer ser du till finns på din fakturamall till Kanada. Du har kommit överens med banken på vilket konto etc dessa pengar hamnar. Lättast gör du en fakturamall för dessa kunder med specifika uppgifter i och för enkelhetens skull kan du kopiera din befintliga fakturamall och göra små justeringar.Hur du ändrar i fakturamallen kan du läsa mer om här https://blasupport.blinfo.se/artiklar/allmant/arkiv/blanketter/ 

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.