Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får du fel skatt på dina anställda?

En vanlig fråga i supporten är att skatten har blivit fel på de anställda i samband med löneregistreringen.

Kommentarer

 • Att skatten blir fel kan bero på olika saker:

  • En eller flera använda lönearter är inställda som "Skattegrundande ersättning med engångsskatt". Denna inställning används normalt för avgångsvederlag, retroaktiv lön, semesterersättning, vinstdelning mm och kräver att du på anställdakortet har lagt in en beräknad årsinkomst. Saknas denna uppgift dras ingen skatt på dessa lönearter.
  • Utbetalningsintervallet "Tillfällig lön" är valt på anställdakortet. Denna inställning styr över allt annat och drar 30% i skatt för den anställde. Detta används normalt för sidoinkomster, dvs när du inte är huvudarbetsgivare.
  • En vanlig missuppfattning är att exempelvis skattetabell 31 ska dra av 31% i skatt. Så är inte fallet, utan skatten i procent är oftast betydligt lägre än så med tanke på grundavdrag, jobbskatteavdrag osv som ligger inbakat i skattetabellerna. För att se den exakta skattesatsen för en viss lön med en viss skattetabell behöver du titta i tabellen. Dessa finns på Skatteverkets hemsida.
  • "Skatteberäkna automatiskt" är avmarkerad på den anställde. Detta ger ingen skatt alls, utan vill du inte använda programmets automatiska beräkning av skatten behöver du lägga in den på en löneart istället. Detta görs normalt med löneart 900 eller 905.
  • Du kanske lagt in en jämkningsinställning på den anställde. Jämkning kan registreras i programmet på olika sätt, och det är viktigt att du gör inställningen enligt det jämkningsbesked den anställde fått. "Jämkning belopp" och "Jämkning procent" fungerar så att lönen ska sättas ner med ett belopp eller en procent innan skatten beräknas. "Skatt i procent" ska användas om det i jämkningsbeskedet finns en fastslagen procentsats som ska dras för den anställde.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.