Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Flytta konton i balansräkningen

Hej,
Föregående år hade företaget en checkräkningsskuld. I år står bankkontot på plus.
Jag vill flytta saldot till tillgångssidan i balansräkningen. Kontot är blåmarkerat i översikten och jag lyckas inte gulmarkera och flytta saldot.

Vidare så har jag en diff på tillgångs respektive skuldsidan i balansräkningen. Programmet tar ej med årets resultat trots att jag ändrat i inställningar att jag vill ha diffen till rubriken årets resultat.

hälsningar
Agneta

Kommentarer

 • Hej Agneta!

  Om du vill flytta ett kontosaldo som redan är flyttat en gång måste du börja med att återställa kontot. Det gör du genom att markera kontoraden som nu är blå och sedan klicka på knappen Återställ konto under fliken Funktionspanel. Efter det ska du kunna flytta kontosaldot som vanligt.

  När det kommer till funktionen för öresavrundning ska du se till att "Avrunda automatiskt..." är ikryssad och att du har valt rätt meny för att flytta differensen, se bild nedan.  Ring in till oss på supporten om du inte får till avrundningen. Du når oss på nummer 0650- 541 403.

  Hälsningar

  Frida Support
 • Hej!
  Jag skulle vilja lägga avrundningen föregående år på Balanserat resultat, men det går inte att välja i "rullgardinsmenyn". Hur gör jag då?
  Carina Jönsson
 • Hej Carina!

  Om du har en differens på årets resultat mellan resultaträkningen och balansräkningen kan du välja att föra differensen till en resultatpost i den första rullgardinsmenyn.

  Om du har en differens mellan summa tillgångar och summa eget kapital och skulder kan du välja att föra differensen till en balanspost.

  Vad har du för differens?

  Hälsningar
  Frida Support
 • Hej!
  Differensen är 1 kr och jag skulle vilja lägga den på balanserat resultat så det blir likadant som balansräkningen såg ut förra året.
  Carina Jönsson
 • Hej igen!

  Jag tror att det är bäst att du ringer in till oss på supporten så att vi kan koppla upp oss mot din dator och hjälpa dig med avrundningen. När det gäller det egna kapitalet kan det vara så att man måste flytta ören för att få det likadant som föregående år beroende på hur UB/IB är summerat.

  Hälsningar
  Frida Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.