Till senaste kommentaren

Fora - beräkning av skuld till Fora på upplupna löner

I ett fåmansbolag där K2 tillämpas undrar jag följande kring beräkning av skuld till Fora på upplupna löner kopplat till BL bokslut och bilaga 2950 och bilaga 2514.

1) På sidan 2 i bilaga 2950 står det beräkning av skuld till Fora på upplupen löneskuld. Skall både upplupna löner och upplupen semesterlön tas med vid denna beräkning på sidan 2? Eller är det bara upplupna löner?

2) På sidan 3 så står det att K2 bolag ej ska räkna ut beräknad skuld till Fora på upplupen semesterlöneskuld. Gäller det alla upplupna semesterlöneskulder eller gäller det bara det upplupna semesterlöneskulderna som är beräknade på upplupna löner?

3) Skall bilaga 2514 användas för att redovisa den särskilda löneskatten på betalda pensionspremier som ex. specificeras på fakturan från Fora avs. slutligt rapporterade löner?

4) På bilaga 2950 kan man också beräkna särskild löneskatt på sidan 2 och 3. Är detta då enbart till för upplupna löner och upplupna semesterlöner?

Kommentarer

 • Hej!

  1. Sidan två är endast till för den upplupna lönen - alltså exempelvis timlöner för december utbetalda i januari.
  2. I K2 ska inte företaget inte beräkna upplupen skuld på sida 3 för pensionspremier gällande upplupen semesterskuld alls - varken på semesterskulden i sig eller på upplupen semester på upplupen lön.
  3. Ja - tänk så här: bilagan 2950 syftar till att beräkna kostnaden för pensionspremier och 2514 till att beräkna (och kontera) särskild löneskatt. 
  4. Ja - du bör utgå från den bokförda kostnaden i redovisningen och fylla i med hänsyn till FORAs underlag och från beräkningen i bilaga 2950 i 2514 för att se vad som ska beräknas särskild löneskatt på och inte. Följer du bilagan kan du därigenom få fram vilka delar (pensionsdelarna) som det ska beräknas SLP för. 
  Niklas

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.