Till senaste kommentaren

Förenklat årsbokslut för mindre handelsbolag

Vår bank har begärt in uppgifter om vårt handelsbolag med blanketten "Kundkännedom företag". Handelsbolaget har bara fysiska personer som delägare och en årsomsättning långt under 3 miljoner. Vår tolkning är att vi därför kan upprätta ett förenklat årsbokslut, vilket ska vara frivilligt.

Gör ni samma tolkning när det gäller mindre handelsbolag? Vad rekommenderar ni annars för strategi, med tanke på att BL Administration inte har någon funktion för förenklat årsbokslut?

Se nedan för några referenser:

"Företag som enligt BFL har möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut är hänvisade till att använda K1-reglerna om de väljer att upprätta ett förenklat årsbokslut. Men att upprätta förenklat årsbokslut är däremot alltid ett frivilligt val. Det finns med andra ord aldrig några företag som är tvingade att använda K1-reglerna."
-- http://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/k-reg...

"K1-regler som får tillämpas för bokslutsdatum 2015-12-31 finns för enskilda näringsidkare och enkla bolag samt ideella föreningar och registrerade trossamfund. Detta innebär att det för närvarande i praktiken endast är dessa som kan upprätta ett förenklat årsbokslut."
-- http://www.srfredovisning.se/bokforingsnamndens...

(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej,

  Årsredovisningslagen och bokföringslagen ger handelsbolag med fysiska personer som delägare möjlighet att upprätta förenklat årsbokslut. Men, och detta är ett stort men, Bokföringsnämnden har inte upprättat något regelverk för hur detta ska gå till. Dvs det finns inget K1-regelverk för handelsbolag utan bara för enskilda firmor och ideella föreningar. Så i praktiken går det inte att upprätta förenklat årsbokslut för ett handelsbolag utan man är hänvisad till de "gamla" reglerna om årsbokslut. Eller frivilligt upprätta en årsredovisning enligt K3-reglerna, vilket förstås blir helt överdrivet.

  Ulf Support
  (Uppdaterad )
 • Jag fick nyligen informationen att det i mitt fall - som överenstämmer med ovanstående - då det gäller bokslut i mindre privatägda handelsbolag skall räcka med av delägarna signerade Resultat- och Balansräkningar utan kommentarer.

  Min fråga är vad de "gamla reglerna" kräver utöver eller i stället för detta?

  Med vänliga hälsningar
  (Uppdaterad )
 • En närliggande fråga är resultatfördelningen mellan delägarna i privatägt handelsbolag. Jag har lagt upp en 2021-2029 resp en 2031-2039 kontoserie för respektive delägare 1 och 2. Vid årsslut konteras allt detta upp till 2010 Eget kapital.

  Men hur hamnar resp delägares resultatandel på 2129 resp 2139? Tror inte jag lagt in de överenskomna resultatdelningsandelarna någonstans (de skiljer sig från 50:50)

  Med vänliga hälsningar
  (Uppdaterad )
 • Hej,

  De "gamla" reglerna kräver att ett årsbokslut upprättas - vilket består av resultat- och balansräkning och de tilläggsupplysningar som krävs (såsom redovisningsprinciper samt anläggningstillgångar med ingående- och utgående värden  och avskrivningar osv). Detta är det formella kravet som antagligen långtifrån alla uppfyller. De flesta ser nog resultat- och balansrapporterna ur bokföringsprogrammet som tillräckligt. Eftersom årsbokslut inte registreras blir det heller aldrig någon prövning av formalian utan möjligen vid en revision av Skatteverket uppkommer frågan om bokföringen fullgjorts på ett korrekt sätt osv.

  Vid årsslut eller som omföring i början av följande år bör respektive delägares ansamlade egna kapital ligga på egna konton, dvs inte samlat på 2010 utan fördelat på 2020 och 2030. Resultatandelen för året hamnar på respektive delägares konton vid uppbokningen av årets resultat - du bokför på konto 8999 mot kontona 2029 och 2039.
  Ulf Support
  (Uppdaterad )
 • Hej, 
  A BOKSLUT MINDRE HB: Tack för tydliggörande av bokslutskraven på mindre handelsbolag. Jag kan inte se något som tillräckligt som inte tål en granskning vid skatterevision, även om kanske de flesta gör det, i så fall kanske troligen av okunskap p.g.a. otillräckligt regelverk för det förenklade bokslut som medges men inte tillåts (??!!). Fråga 1: Du har inte en enkel kopia av ett exempel på korrekt bokslut i mindre handelsbolag - jag kan inte hitta detta i Er annars om bokföring och deklaration mycket informativa bok "Handelsbolag". Där läser jag för deklaration INK4 sid 261 : För att kunna göra handelsbolagets och delägarnas deklarationer måste du börja med räkenskapsschemat.......inte ersätter årsbokslutet.....i princip samma uppgifter....ändra siffrorna från årsbokslutet så att de stämmer med koder i räkenskapsschemat". I mitt BL Admin med fakturerings- samt leverantörsmoduler kan jag inte skriva ut räkenskapsschema för vårt HB; däremot går detta då jag bokför våra enskilda firmor. Fråga 2: Då mitt HB endast har tjänsteintäkter, inte varor, inga lager, endast kostnader 5010-6991 kan det väl räcka att komplettera med "Nyttjar BLs redovisningsprinciper, specifikation kundfordringar...., specifikation leverantörsskulder ...., moms enligt momsdeklaration. Eller?B: OMFÖRING EGET KAPITAL / RESULTATFÖRDELNING DELÄGARE HB
  Läste nyligen i Er artikel på startsidan i BL-Admin:
  "Omföring av eget kapital i enskild firma/handelsbolag                         

  ....Under året bokförs normalt insättningar, uttag och årets resultat osv på respektive underkonto till eget kapital. Dessa saldon ska sedan omföras till huvudkontot för eget kapital.....Detta kan göras manuellt på en verifikation som läggs antingen som allra sista verifikation på det gamla året, efter att bokslutet är klart, eller på en verifikation som blir det nya årets första.......Du kan också använda dig av programmets funktion för kontoavslut, då ska du inte lägga in någon manuell verifikation. För att aktivera funktionen för kontoavslut ska du under Uppläggning – Kontoplan för de underkonton (2011-2019) du använder ange att de ska omföras mot 2010 (även 2021-2029 mot 2020 osv. för delägare i handelsbolag)."

  Fråga 3: Jag lade i går in kontoavslut enligt ovan dvs inkl delägarresultaten 2029 mot 2010.Du skrev att de bör ligga på 2020 resp 2030, inte 2010. Vad är rätt?
  Fråga 4: När och hur kommer resp överenskommen delägarresultatandel till 2029 resp 2039, nu är dessa konton tomma. 
  Ledsen för långa frågor men jag förstår faktiskt inte.
  Med vänliga hälsningar

  (Uppdaterad )
 • Hej,

  1. Nej, något sådant exempel har vi inte tillgängligt.
  2. Formellt skulle det inte funka enligt ditt förslag, men i praktiken är det en förenklad form som brukar användas med rapporter från bokföringsprogrammet och med bilagor t ex kundfordringar mm.
  3. Det funkar med omföring till 2010 också, men jag anser det tydligare för delägarna att fördela på egna konton för delägarna.
  4. Som årets sista bokföringstransaktion bokförs Årets resultat genom kontering på resultatkontot 8999 fördelat på de egna kapital-kontona 2029 och 2039.
  Ulf Support
  (Uppdaterad )
 • Tack för din förkortning av mitt problem.

  1. Kanske skulle vara bra i nästa upplaga av boken
  2. Ok då kör jag på det.
  3-4 Alltså sista boköringstransaktion 8999 mot 2029 och 2039, sedan stänga räkenskapsåret med automatiskt kontoavslut där 2011-2019 resp 2021-2029 resp 2031-2039 ombokas till 2010 resp 2020 resp 2030?

  (Uppdaterad )
 • Hej - 3-4, stämmer!
  Ulf Support
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.