Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Försäljning fastighet på ofri grund

Ett bolag sålde en verkstadsfastighet på ofri grund den 31/12 2014. Bolaget har verksamhetsår 1/7-30/6. Jag läste mig till att detta var en försäljning av lös egendom men hur redovisar jag försäljningen gentemot skattemyndigheterna beträffande fastighetsskatt. I deklarationsblanketten är det upptaget även i år under flik 1.13 Industri/produktionsenhet. fastigheten såldes till aktieägaren som även äger marken. Priset sattes efter värdering från en mäklare och överstiger underlaget för fastighetsskatt. Jag har letat i div litteratur och på nätet men hittar inget som passar in på min fråga. Blankett K7 används väl inte av AB utan bara av enskilda.

Kommentarer

 • Hejsan Annika!

  Jag ser det hela som två frågor. Vem ska betala fastighetsskatten? och hur deklareras försäljningen?

  Vad gäller fastighetsskatten så ska den betalas av den som äger fastigheten den 1 januari.
  Det är tidpunkten för äganderättens övergång som avgör om säljaren eller köparen ska betala fastighetsskatten. Om ingen annan tidpunkt för äganderättens övergång har avtalats kommer kontraktsdatumet att gälla som tidpunkt för äganderättens övergång till köparen. Om det är felaktigt och du vill ändra det du ändra i bolagets och köparens inkomstdeklarationer så "rätt" person betalar skatten. Nu ser jag att detta var ett tag sen så detta borde då ha gjorts redan för 2015. Men det går ju alltid att göra omprövning på tidigare inlämnad deklaration.

  Vad gäller beskattningen av försäljning av fastighet kan du i vårt program använda blankett K7 som en beräkningsbilaga om du önskar. Men den går inte med vid någon export då den egentligen är tänkt för privatpersoner. Vid punkt 4.10 på blankett 2S ska korrigering av resultatet från försäljningen göras. Du jämför alltså här det bokförda resultatet av försäljningen mot det skattemässiga resultatet. (ofta är det ingen skillnad dem emellan).

  Marie Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.