Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Förvärvat egna aktier, upplysning i förvaltningsberättelsen?

Enligt K2 ska det i förvaltningsberättelsen skrivas ut att man har förvärvat egna aktier. Hur skall denna text utformas? Ge gärna ett exempel.

Mvh Therese

Kommentarer

 • Hej!

  Jag har hämtat nedanstående text från vår bok, Bokslut och Årsredovisning - K2, hoppas detta kan vara till hjälp.

  Har företaget förvärvat egna aktier (ovanligt men kan hända vid tex uppköp av ett företag som äger aktier i företaget) ska du lämna upplysningar om detta i förvaltningsberättelsen.

  Upplysningar ska lämnas om

  • antal och kvotvärde för de egna aktierna, den andel av aktiekapitalet som aktierna utgör samt hur mycket som har betalats för dessa aktier.
  • antal och kvotvärde för de egna aktien som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt hur mycket som har betalats för dessa aktier.
  • antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt hur mycket företaget har fått för dessa aktier, och
  • skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har gjorts under räkenskapsåret.

  Observera att egna aktier inte får redovisas som tillgång.

  Hälsningar

 • Hej och tack för info.

  Mvh Therese

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.