Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Högkostnadsskydd för sjuklönekostnader – hantering i BL Lön & Lön Plus*

Från och med 1 januari 2015 får du kompensation för en del av dina sjuklönekostnader. Det innebär att du måste göra vissa förändringar på dina lönearter som avser registrering av sjuklön. Dina sjuklönekostnader, inklusive sociala avgifter ska redovisas i arbetsgivardeklarationen (ruta 99) varje månad, och detta kan löneprogrammet hjälpa dig med. För att det ska fungera måste du kontrollera formlerna på dina lönearter då det bara är sjuklön som ska rapporteras.

På lönearter för sjuklön ska du kryssa i rutan Sjuklönekostnad på fliken Grunduppgifter på löneartskortet. Markeringen gör att beloppet du registrerar på denna löneart automatiskt hamnar i rätt ruta på arbetsgivardeklarationen. Du behöver inte själv beräkna de sociala avgifterna då programmet automatiskt hanterar detta baserat på den anställdes födelseår.

Exempel månadslön

Kalle har en månadslön på 30 000 kr och är sjuk i tre dagar. Först vill du göra ett karensavdrag på en dag, och sedan ersätta dag 2-3 med 80% av lönen:

Löneart 040, 1 st (månadslön = 30 000 kr)
Löneart 260, 1 st (karensdag, avdrag hel dag, i detta exempel 4,6% av månadslönen per arbetsdag = 1 380 kr)
Löneart 270, 2 st (sjukavdrag, avdrag hel dag, lika som ovan = 2 * 1 380 kr = 2 760 kr)
Löneart 200, 2 st (sjuklön per dag, 2 * 30 000 * 4,6% * 80% = 2 * 1 104 = 2 208 kr, det är på denna löneart du ska bocka i den nya rutan för sjuklönekostnad)
VIKTIGT

Om du istället använder en löneart som drar bort 20% för dag 2-3 blir det fel belopp som skickas till arbetsgivardeklarationen. Du måste alltså först göra ett sjukavdrag för hela beloppet och sedan lägga till 80% för sjuklönen.

Exempel timlön

Jane har en timlön på 200 kr timmen, arbetar 8 timmar varje dag och är sjuk i tre dagar. Hon har arbetat 150 timmar under perioden:

Löneart 010, 150 timmar (timlön 150 * 200 = 30 000 kr)
Löneart 262, 8 timmar (observera löneartstyp passiv information)
Löneart 201, 16 timmar (200 * 80% * 16 = 2 560 kr, det är på denna löneart du ska bocka i den nya rutan för sjuklönekostnad)
Kollektivavtal

I exemplen ovan har vi använt våra standardlönearter, du kanske går efter ett kollektivavtal och därmed lagt upp egna lönearter eller ändrat i formlerna. Du ska i så fall tillämpa detta på dina aktuella lönearter och inte gå efter våra exempel. Det viktiga är att den löneart som avser sjuklönen har markeringen för sjuklönekostnad.

*BL Lön Plus
I BL Lön Plus behöver du inte göra några inställningar gällande sjuklönekostnader för de anställda som har löneavtal och där sjukfrånvaron registreras med avvikelsehanteringen. Har du även anställda utan avtal behöver dessa hanteras enligt instruktionen ovanför. Här kan du läsa mer om BL Lön Plus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.