Hur hanterar man frånvaro vid korttidsarbete?

Sammanställning för frånvarohantering vid korttidsarbete

Information är hämtad från;

SJUK

Enligt SRF konsulternas branschkod ska sjukfrånvaro vid korttidsarbete registreras utifrån ordinarie schema, alltså som om den anställde inte hade varit korttidspermitterad. Dock kan sjukperioden endast starta en dag som den anställde var förlagd att arbeta. Sjukavdrag görs som vanligt för en sammanhängande period, alltså även för arbetsfria dagar.

Detta innebär att om en person blir sjuk en vecka där den skulle ha arbetat 16 av sina 40 timmar pga korttidsarbete så registreras alla 40 timmarna som sjukfrånvaro (om den anställde var förlagd att arbeta redan första dagen).

Dock ska sjukavdrag, sjuklön och karensavdrag baseras på den för korttidsarbete reducerade lönen, vilket också är så som vi hanterar det i programmet under förutsättning att man följer våra instruktioner i manualen för detta. Läs mer om hur du hanterar korttidsarbete
här.

VÅRD AV BARN (tillfällig föräldrapenning)

Enligt ett svar på Försäkringskassans sida om VAB i coronatider framgår att den anställde vid ansökan anger den tid som hen faktiskt behövt avstå arbete, kontra arbetstid enligt ordinarie schema. SRF Konsulternas branschkod säger att arbetsgivaren bör göra avdrag för samma tid som den anställde kommer söka ersättning för hos Försäkringskassan.

Exempel 1; Arbetsförläggning tisdag och torsdag och arbetsbefriad övriga dagar. Då ska VAB anmälas endast på dagar man skulle ha arbetat, alltså inte på ngn av de arbetsbefriade dagarna. Till försäkringskassan anmäls 8 timmars VAB av en 8 timmars dag. Avdraget på lönen blir således också 8 timmar.

Exempel 2; Arbetet är förlagt över flera dagar, t.ex. 4 timmars arbete måndag till torsdag, arbetsbefriad resten. Den anställde anmäler VAB en dag då denne skulle ha arbetat. Till Försäkringskassan ska hen då anmäla att hen avstått arbete 4 timmar av en 4 timmars arbetsdag, dvs den arbetstid man har enligt förläggningen av korttidsarbetet. Arbetsgivaren bör således också göra avdrag för 4 timmars VAB den dagen.


ÖVRIG FRÅNVARO, INKL SEMESTER

Semester och annan frånvaro ska hanteras som vanligt utifrån ordinarie arbetsschema som om den anställde inte hade varit korttidspermitterad, medan avdrag görs utifrån den för korttidsarbete reducerade lönen.

Intjänad semesterlön påverkas dock inte av löneminskningen.

REGISTRERING AV NEDSÄTTNING TIMMAR VID KORTTIDSARBETE (t.ex löneart 700, 710)

Här ska man registrera de timmar man är arbetsbefriad pga korttidsarbete, om man i stället registrerar frånvaro den tiden (sjuk, semester) ska inte de timmarna räknas med i de arbetsbefriade.


Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.