Investeraravdrag

Hej
Har en kund som köpte aktier 2014 i ett onoterat bolag då vi avvände investerar avdrag K11. Nu i deklarationen för 2019 har han fått utdelning och där 30% prel skatt har dragits. Ska det skattas som vanligt eller ska det återföras något?
Gunilla Johammar Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Utdelningen i sig själv hanteras som vanligt. Däremot måste man se efter om man måste återföra investeraravdraget på blankett K11 för att man med utdelningen går över jämförelsebeloppet, vilket gäller inom fem år.  Utdelning som överstiger jämförelsebeloppet medför krav på återföring alltså.

  Saxat från Se artikel 14:S1 på BL Info Online:

  Jämförelsebeloppet
  Jämförelsebeloppet är förvärvarens andel av kapitalet i bolaget multiplicerat med företagets redovisade resultat för beskattningsåret närmast före det kalenderår som värdeöverföringen skulle ha skett. Jämförelsebeloppet, som beräknas per företag och år, är alltså det tak för hur stor värdeöverföringen får vara utan att det påverkar möjligheten till investeraravdrag.

  Återföring av investeraravdraget
  Investeraravdraget ska återföras till beskattning om andelarna avyttras eller om den skattskyldige eller någon närstående får värdeöverföringar som överstiger jämförelsebeloppet under fem år räknat från betalningsåret.

  Värdeöverföringar till närstående
  Värdeöverföringar från företaget till närstående påverkar rätten till investeraravdrag endast om värdeöverföringen överstiger den närståendes kapitalandel i företaget multiplicerat med det redovisade resultatet för beskattningsåret närmast före det kalenderår som den närstående fick utdelningen.

  Äger den närstående ingen andel i företaget får värdeöverföringen max uppgå till förvärvarens jämförelsebelopp.


  Jonas Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.