Till senaste kommentaren

Karensavdrag - bruten löneperiod (timlön)

Vi har en löneperiod 16/12–15/1 2018/2019 med samma avvikelseperiod. Nu har vi en anställd med timlön som varit sjuk 3 dagar (20 timmar) under början av januari.  

Hur ska vi göra för att få karensavdrag i januari?

Kommentarer

 • Eftersom avvikelseperioden börjar under 2018 så hanterar programmet inte de nya reglerna, det gör det först i avvikelseperioder som startar under 2019. Därför måste ni hantera denna avvikelse manuellt.

  Låt avvikelserna med timmar för karens och sjukavdrag ligga kvar, dessa räknar ner antalet arbetade timmar. Utbetald sjuklön ska sättas till 0,01. Detta är viktigt för att programmet ska kunna hålla reda på sjukfrånvaro för semesterberäkningen.  

  Sedan måste ni komplettera sjuklönen med 201 ”sjuklön per timme” och då lägga in sjuklön för samtliga timmar den anställde varit frånvarande (nya reglerna säger ju så).  

  Karensavdraget registreras med 264 ”karensavdrag timlön” (finns att importera under Uppläggning – Lönearter – Mer – Importera lönearter). Kom ihåg att karensavdraget aldrig får överstiga den sjuklön som betalas ut under den aktuella sjuklöneperioden.  

  Om ni använder Procentregeln, bocka i "löneunderlag semesterberäkning procentregeln" på de treställiga lönearterna.


  BL Administration

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.