Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kassaflöde, konton kopplade till övriga poster?

Rapporten Kassaflöde innehåller tre kolumner, Kundfordringar, Lev skulder och Övriga poster.

Hur väljer man vad som skall finnas i kolumnen Övriga poster? Styr man konton eller vad kan man styra dit? För att kassaflödesananlysen skall bli bättre skulle man vilja styra dit kommande
1) Skattekontoinbetalningar
2) Amorteringar
3) Ej reskontraförda hyror och leasingavtal

Kommentarer

  • Hej Ulf,

    Du måste gå in på den raden och lägga upp datum, text och belopp själv.
    Dvs du kan inte styra med konton till denna kolumn. Du klickar på Övriga poster och skriver in här själv och avslutar med OK. Då kommer beloppen ackumuleras på raeden Övriga poster. Vill du se vad som finns i denna kolumn, markerar du den och klickar på knappen Spec till vänster.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.