Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Lön korttidspermittering

Ett enmansföretag, AB, har tagit lön hela 2019 (startades då) och jan  + feb 2020.
Dock tog hon ej lön i mars, pga inga jobb pga Corona. Kan hon söka o få stöd för lön from april eller måste man tagit lön även i mars 2020?
R (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej,

  Om du ansöker om stöd i april och Tillväxtverket beslutar om stödet då (från 16 mars kan ansökan omfatta om avtalet om korttidspermittering gäller redan från den dagen), görs jämförelsen med januari (3 månader före ansökningsmånaden). Jämförelsen är främst för att se att den anställde haft sysselsättning (lika eller högre än den månaden stödet avser) och för att fastställa att inte lönen höjts i jämförelse. Tillväxtverket tittar på vad man har i ordinarie lön (regelmässig lön) så tillfälliga variationer bör inte påverka, men det är en bedömning som myndigheten gör och som är svår att uttala sig om.
  Ulf Support
  (Uppdaterad )
 • Hej, en ny fråga har dykt upp, AK 50 tkr EK 100 tkr, om lön tas ut med hjälp av korttidspermittering kommer ju EK understiga registrerat AK, hur ställer man sig till det? Utdelning togs i jan 20 (snabbt bokslut innan Corona) 200 tkr.


  R
  (Uppdaterad )
 • Hej,

  Utdelningen togs ju tidigare än förslaget om korttidspermittering så den bör inte påverka möjligheten till stöd. Lönen blir förstås en kostnad (medan stödet blir en intäkt) - så lönen (eller differensen mellan lönen och stödet) påverkar förstås det egna kapitalet negativt så att kontrollbalansräkning kan komma att behöva upprättas. Och behöver en kontrollbalansräkning upprättas så får man inget stöd. Moment 22 i vissa fall alltså!
  Ulf Support
  (Uppdaterad )
 • Hej,
  Har ett AB med bokslut 2020-06-30. Bolaget har beviljats ersättning för korttidspermittering för perioden 2020-07-01 - 2020-10-31. Kan bolaget ta utdelning för beskattningsåret som slutar 2020-06-30 utan att det påverkar ersättningen för innevarande beskattningsår?
  GG
  (Uppdaterad )
 • Hej
  Det Tillväxtverket har sagt är att utdelningar utbetalda före 16 mars inte ska påverka möjligheten att få korttidsarbetsstödet.

  Värdeöverföringar som skett senare påverkar dock möjligheten till stöd.
  Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär enligt Tillväxtverket en presumtion för att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till företaget att visa att förutsättningar för stöd föreligger.


  Olle Support
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.