Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Nytt semesterår i BL Lön

Se en film:

https://youtu.be/Bfye7zsOLcE

När du kommer in i ett nytt semesterår måste du manuellt räkna ut antalet betalda och obetalda semesterdagar för varje anställd. Du måste dessutom göra en beräkning av vilken semesterlön den anställde ska få.

Kommentarer

 • Räkna ut betalda semesterdagar
  Antalet betalda semesterdagar beräknar du med formeln:
  (Antalet anställningsdagar (kalenderdagar) under året – eventuella ej semesterlönegrundande frånvarodagar) / 365 x semesterrätten. Observera att antalet dagar alltid avrundas uppåt. Om den anställde inte har tjänat in betalda dagar upp till semesterrätten har den anställde istället rätt till obetald semester.
  Fylla på betalda semesterdagar
  När du har räknat ut hur många betalda/obetalda semesterdagar den anställde rätt till ska du under Uppläggning – Anställda – fliken Semester och ackumulatorer först nollställa antalet uttagna dagar, sedan fylla på med nya betalda semesterdagar. Om den anställde har betalda dagar kvar att ta ut flyttas de över till sparade dagar. Om den anställde även har obetalda dagar anger du även det.
  Beräkna den anställdes semesterlön
  Om du följer semesterlagen när du ska räkna ut den anställdes semesterlön kan du ha nytta av transaktionslistan. Den skriver du ut under Utskrift – Historik – Lönehistorik där du väljer Transaktionslista. Vid Datum anger du intjänandeåret i datumrutorna. Den lista du får ut innehåller en summering per anställd av alla lönearter som är använda under året.
  I BL Lön har du dessutom ett utmärkt hjälpmedel för att beräkna semesterlönen. Under Hjälp – Mallar och blanketter hittar du Semesterberäkningar enligt semesterlagen. Mallen använder du för att beräkna semesterlönen enligt procentregeln eller sammalöneregeln.
  Observera att om du har ett kollektivavtal kan du inte använda mallen ovan, utan måste göra en semesterberäkning enligt vad avtalet säger.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.