Rätta en äldre K10 blankett

Hur långt bak i tiden kan man rätta K10?

Kommentarer

 • Hejsan.

  Sparat utdelningsutrymme fastställs inte för varje deklarationsår så därför kan du räkna om ditt sparade utdelningsutrymme ända tillbaka till det år du köpte aktierna.

  Har du däremot fått felaktigt skatteutfall tidigare år på grund av det felaktiga utdelningsutrymmet måste omprövning ske. Detta måste ske före utgången av femte året efter taxeringsåret. Den deklaration som lämnades 2015 kan du alltså begäran omprövning på till och med den 31 december 2020. Och räknar vi bakåt kan du fram till 31 december 2015 begära omprövning på deklarationer lämnade 2010 och senare.

  I BL Skatt har vi under menyn Fåab funktioner för att beräkna utdelningsutrymme bakåt i tiden. Du skapar då ett Nytt bolag och följer den ifyllnadsguiden. Här kan du se vår instruktionsfilm om hur du kommer igång i Fåab
  .

  Marie Support
 • Hej,

  Behöver rätta en K10 för inkomståret 2020. Behöver jag skicka med hela deklarationen eller bara den nya K10:an? Personen i fråga har fått slutliga skattsedeln och betalat in restskatten.
  A
 • Hej,

  det räcker normalt med K10-blanketten. Är det endast det sparade utdelningsutrymmet som räknats om så räcker det att rätta det i kommande K10 eftersom det är en uppgift som Skatteverket inte fastställer varje år.
  Patrick Support
 • Jag jobbar med ett bolag som bildades 1 april 2022.
  Får man använda k10 för detta år?
  R
 • Hejsan!

  För att få räkna ett gränsbelopp för kalenderår 2022 så måste man ha ägt aktierna 1 januari 2022. Det räcker att man har upprättat stiftelseurkunden till det datumet, bolaget kan ha registrerats efter årsskiftet.
  Däremot så får ägaren ett gränsbelopp per 1 januari 2023 så när man gör bokslutet för första gången kan man besluta om utdelning och då har ägaren troligen hunnit få ett gränsbelopp per 1 januari 2023.
  Marie Support
 • Hej!

  Om man använt förenklingsregeln men var berättigad till huvudregeln kan man rätta detta själv på nästa K10 eller måste man begära omprövning? Det finns K10 efter som är räknade på huvudregeln måste man rätta alla K10 eller kan man addera det förlorade utdelningsutrymmet på K10:an nu?
  N
 • Hej,

  Hur långt tillbaka i tiden kan man gå tillbaka för att ändra sina k10, utdelningsutrymme?

  Anledning är att man har gått efter förenklingsregeln vid utdelningar och inte huvudregeln (lönebaserad utdelning).

  Det visar sig nu att tillräcklig lön tagits ut för att kunna ta lönebaserad utdelning ganska många år tillbaka i tiden.

  Så, frågan är som sagt, hur långt tillbaka i tiden kan man ändra k10 och utdelningsutrymme?!
  Fredrik
 • Hej!
  Du kan gå så långt tillbaka som du har möjlighet till. Det finns ingen begräsning i tid för det. Det sparade utdelningsutrymmet fastställs inte.

  Du behöver heller inte lämna in rättelser på tidigare års K10 så länge inte någon beskattning har påverkats. Däremot så kanske man vill upplysa om varför det sparade utdelningsutrymmet har ökat så mycket jämfört med tidigare år. Jag tycker att man då  kan upplysa om det under övriga uppgifter. Exempelvis att gränsbeloppen för bolag X har räknats om från 2016 då vi upptäckt att huvudregeln har kunnat användas från dess, eller nåt sånt.
  Marie Support
 • Hej,
  Är det inte så att alla gamla k10 som ändras påverkar beskattningen då det ska upp till beskattning året efter man har rätt att lyfta utdelningen?
  Eller är det jag som missförstått. Ska det upp till beskattning året efter det betalas ut?
  Kevin
 • Hejsan!
  Ett gränsbelopp ska beräknas en gång per år per K10. Den som äger aktierna vid kalenderårets ingång får beräkna det. K10:an görs alltid per kalenderår oavsett vilket räkenskapsår bolaget har.
  Tas ingen utdelning (jag bortser här från ev försäljning med kapitalvinst) så får man spara gränsbeloppet och ackumulera det med kommande års beräkningar och räkna upp utrymmet. Man får spara det hur länge som helst. Beskattning av utdelning blir det först den dag då en utdelning beslutas på en stämma. (Det går att senarelägga beskattningen om det vid beslutstillfället bestäms att utdelningen inte ska betalas ut förrän en viss dag senare).
  Marie Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.