Till senaste kommentaren

Registrera sjukfrånvaro i kalendariet - Lön Plus

.
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • När du registrerar sjukfrånvaro på en anställd via kalendariet väljer du först den anställda uppe till höger. Dra sedan "sjukfrånvaro" till den dagen personen blev sjuk. Du kommer då få upp en ruta där du kan skriva i ett datumintervall för perioden personen varit sjuk. I intervallet du anger ska helgdagarna finnas med för att det ska bli en korrekt beräkning av sjukfrånvaron när personen är sjuk mer än 14 dagar.
  (Uppdaterad )
 • jag vill veta hur jag ställer upp i kalendariet för att den anställde ska få rätt lön vid sjukfrånvaron vid två löne perioder! den anställde fick ut lönen för februari månad men blev sjuk och frånvaron skulle räknas av på nästa lön i mars...skall jag bara skriva 14dgr i mars fast det var en period från 25 februari till 8mars? önskar svar omgående!!
  (Uppdaterad )
 • Hej Vera!

  Sjukfrånvaron (och andra avvikelser) ska registreras på rätt datum i den period de inträffade. Innan du startar en lönekörning så har du möjlighet att hantera avvikelser både retroaktivt och framåt i kalendariet, men har du en pågående lönekörning kan du endast registrera avvikelser inom den aktuella avvikelseperioden. Om du behöver hantera avvikelser bakåt i tiden behöver du därför ta bort den aktuella löneperioden via Aktivitet - Löneberedning - Löneperiod - Markera och "Ta bort". Gå sedan in i Kalendariet och ändra/lägg till det som behövs. Starta sedan lönekörningen på nytt.

   Återkom om du har några funderingar
  Johan Support
  (Uppdaterad )
 • Hej,

  Jag undrar hur man hanterar sjukfrånvaro som överstiger 90 dagar. I mitt fall har jag en anställd med pågående sjukskrivning till mitten av september och där dag 90 infaller den 24 augusti. Använder jag frånvarokoden "Sjukfrånvaro" i kalendariet genererar det dock samma löneart 1022 Sjukavdrag 90% dag 15- för hela månaden, vilket inte blir korrekt.

  Mvh

  Urban
  Urban
  (Uppdaterad )
 • Hej Urban,

  Programmet ska sköta detta automatiskt, så om det inte fungerar korrekt behöver vi undersöka saken. Tillsvidare kan du när du registrerar välja "Endast sjukavdrag" (från dag 91).

  Skicka en kopia på företaget till oss via Arkiv - Export - Företagsdata till BLA support-FTP. Skriv gärna här i så fall så vi vet när vi kan börja undersöka.

  Med vänlig hälsning
  Johan Support
  (Uppdaterad )
 • Hej och tack för svar,

  Jag tror jag har funnit orsaken:
  Pga pandemin dröjde det en bra bit in i juni innan vi fick läkarintyget och dessförinnan hade sjukdom på perioden måndag 25/5 - fredag 29/5 registreras och lönen för maj köras. Det är således en lucka i kalendariet den sista helgen i maj och de 90 dagarna lär därför nog börja räknas från 1/6.

  Kan jag bara registrera de dagarna som sjukfrånvaro i efterhand?
  Urban
  (Uppdaterad )
 • Hej Urban!

  Ja, du kan lägga in detta som ett ingångsvärde för den anställde. Detta gör du via Aktivitet - Ingångsvärden lön, välj anställd och fliken "Semester". Klicka på knappen "Semestergrundande frånvaro" och lägg in sjukdagarna (kalenderdagar som ej registrerats i Kalendariet).

  Uppdatering: Exemplet ovan fungerar om du endast vill få med dessa i semesterberäkningen, men om du vill få med dessa på nästkommande lön så kan du lägga in dessa retroaktivt i Kalendariet och får då med dessa i löneregistreringen.

  Med vänlig hälsning
  Johan Support
  (Uppdaterad )
 • Hej igen,

  Hur jag än provar blir det 31 dagar med 90% avdrag i augusti även om de 90 dagarna har löpt upp (som jag ser det) så jag har skickat upp en företagskopia nu.

  Tacksam för hjälp.

  Mvh

  Urban

  Urban
  (Uppdaterad )
 • Hej Urban,

  Sammanställningen visar att hittills har den anställde (0002) endast haft 56 sjukdagar t.o.m. juni. Det innebär att om du kompletterar de dagar som missats i maj nu på augustilönen så kommer personen slå i taket för 90 dagar (tillsammans med de 31 dagarna i juli), och därefter görs endast ett sjukavdrag.

  Med vänlig hälsning
  Johan Support
  (Uppdaterad )
 • Hej
  En anställd går från sjuk 75% till sjuk 50% mitt i månaden. Lägger in avvikelse först för period 1,17 dagar sjuk 75%. Lönebeskedet uppdateras korrekt.
  Lägger sedan in avvikelsen för period 2, 14 dagar sjuk 50% och då uppdateras lönebeskedet till 31 dagar och en annan summa vilken då är ett snitt per dag.
  Lönebeskedet är inte komprimerat, utan jag vill att det ska vara tydligt på 2 rader löneart 1022.
  dag 1-17 75 %
  dag 18-31 50 %
  Hur löser man det?

  Mvh Caroline


  Caroline Karlsson
  (Uppdaterad )
 • Hej Caroline,

  Programmet kommer alltid att sammanslå sjukfrånvaro på en rad då det är en sammanhängande sjukperiod. Detta eftersom vi vill minska antalet lönerader så mycket som möjligt.
  Vi vet dock att flera önskar få detta uppdelat för att på ett tydligare sätt visa sjukfrånvarons omfattning och vi tittar på en lösning på detta.

  Med vänlig hälsning
  Johan Support
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.