Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

ROT/RUT-arbeten - antal arbetade timmar

Skatteverket har tagit ställning till hur antalet arbetade timmar ska redovisas i vissa fall.

Kommentarer

 • Det som gäller är följande:

  Avrundning

  När man inte arbetat hela timmar gäller att antalet arbetade timmar ska avrundas uppåt till närmaste hel timme. Om man har flera typer av HUS-arbeten på en och samma faktura ska de avrundas uppåt var för sig.

  Exempel

  Ett byggföretag fakturerar både byggarbeten 10,5 timmar och elarbeten 5,5 timmar på samma faktura. Vid begäran om utbetalning specificeras alltså 11 timmar byggarbeten och 6 timmar elarbeten.

  Abonnemang och timbank

  Om utföraren tillhandahåller abonnemang för t ex hemstädning kan det hända att kunden en månad inte har möjlighet att utnyttja de antal timmar som man betalat för, utan att dessa timmar förs över till en timbank och kan utnyttjas senare. Enligt Skatteverket ska betalningen ses som ett förskott om det inte utförts något arbete alls under en månad, vilket innebär att varken arbetet eller betalningen ska redovisas i begäran om ersättning.

  I annat fall, dvs om någon eller några timmars arbete har utförts, ska följande uppgifter lämnas:

  • avtalat pris
  • hela betalningen för månaden (även för outnyttjade timmar)
  • faktiskt arbetade timmar.

  Exempel

  Ett städföretag har avtalat om städning hos en kund åtta timmar i månaden för 4 000 kr (före RUT-avdrag). I maj har kunden betalat 2 000 kr (efter RUT-avdrag), men bara utnyttjat fyra timmars städning. Resten sparas i en timbank. I begäran anger städföretaget bland annat följande:

  Pris för arbetet: 4 000 kr
  Betalt belopp: 2 000 kr
  Arbetade timmar: 4

  I juni utnyttjar kunden två av timmarna i timbanken (förutom de ordinarie åtta timmarna). Städföretaget anger följande uppgifter i begäran om ersättning:

  Pris för arbetet: 4 000 kr
  Betalt belopp: 2 000 kr
  Arbetade timmar: 10

  BL Administration

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.