Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Så här läser du in en CSV-fil (skapad i byråstödet) i Excel

Om du skapat en CSV-fil från BL Byråstöds Klientlista eller fliken för Alla aktiviteter, kan du läsa in den i Excel. Gör så här:
1. Öppna en tom arbetsbok i Excel
2. Gå till menyn Data
3. Klicka på menyalternativet Från text
4. Välj den fil du vill importera (troligt är att den är sparad under Hämtade filer)
5. I textimportguiden som följer är det viktigt att du i första steget väljer att filursprunget är 65001: (Unicode UTF-8). gå sedan vidare i guiden6. Följ importguiden utan att göra några andra ändringar
7. Slutför, excelfilen är nu redo för urval/utskrift.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.