Utdelning onoterade aktier

Jag har onoterade aktier i ett företag och jag har fått blankett KU31 av dem med uppgifter om min utdelning och skatten som är dragen, dvs 25% istället för 30. Jag har lagt in detta i programmet på RU sid 2. Därifrån återfinns de sedan i 7.1 på huvudblanketten i klumpsumman för räntor på banktillgodohavanden och övriga aktier. Men jag ser att jag ett tidigare år även använt blankett K12. Men då blir väl utdelningen dubbelbeskattad?

Kommentarer

  • Hej,

    På aktier i fåmansföretag ska inte skatteavdrag göras på utdelningar (men KU31 ska lämnas, det stämmer) - så antingen har bolaget gjort fel i det här fallet, eller så är det inte ett fåmansföretag och man därmed gjort skatteavdrag. Hur som helst ska en blankett K12 lämnas på aktier i onoterade bolag som man inte har kvalificerade aktier i. Det är beloppet i ruta 7.1 som kommer att beskattas, dvs det dubbleras inte av att man lämnar K12-blanketten men när du gör deklarationen i ett program så måste du se till att justera ned beloppet i ruta 7.1 eftersom det förs över automatiskt från K12:an.
    Ulf Support
  • Bolaget har gjort skatteavdrag som vanligt. Jag har alltså fått 520 kr minus skatt 130 kr. Men på K12 är det 5/6 av 520 kr som står, dvs 433. Menar du att jag ska ta bort de 433 kr som finns i 7.2 vid rubriken Kapitalbeskattad utdelning enligt K12? Det går bara att lägga till belopp där, inte dra ifrån. Eller?
  • Hej igen - stryk det förtryckta beloppet i ruta 7.1 och låt beloppet (det kvoterade) från K12 hamna i punkt 7.2.
    Ulf Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.