Endast molndatabaser i BL Administration från 2024

Från och med 1 januari 2024 kommer vi enbart att tillhandahålla molnlagring av företagsdata i BL Administration. Det innebär att du från och med detta datum inte längre kan lagra din företagsdata lokalt på din dator. Redan från kommande årsskifte (2022/2023) blir det inte längre möjligt att skapa nya lokala databaser.

Vi har samlat några vanliga frågor kring detta här:

Varför slutar ni med lokala databaser?
Det finns flera skäl men det främsta är att den absoluta merparten av all ny utveckling som kommer användarna till godo endast kan ske i en molnbaserad tjänst. Det handlar om API:er mot Skatteverket och andra myndigheter, integrationer mot banker och andra system, kopplingar mellan redovisningsbyrå och kundföretag, möjligheten att jobba med redovisning i mobilen, automatisk fakturatolkning, mm. I en alltmer integrerad och digitaliserad omvärld ser vi företagsdatabaser i molnet som en förutsättning för att kunna garantera relevanta och funktionella programlösningar i dag och i morgon.

Kommer jag kunna fortsätta jobba lokalt?
Ja, från 1 januari 2023 går det inte längre att skapa nya lokala databaser men det går utmärkt att jobba vidare lokalt i befintliga databaser.

Från 1 januari 2024, när vi upphör med lokala databaser, kan du välja att jobba vidare i en äldre version än 2024.1.100 men kommer då inte att ha tillgång till nya versioner eller support. Du bör i så fall spara ner installationsfilen.

Kommer det här att innebära en prisjustering?
Det beror på hur den nuvarande licensen ser ut. Om du har ett (1) företag blir det samma pris som nu. Har du fler blir det ett högre pris eftersom molnlösningen debiteras per företag. Priset beror också på antalet användare och vilka programdelar som aktiverats i de olika företagen. Kontakta oss på 0650-54 14 00 eller salj@bjornlunden.se för prisuppgift.

Kan jag lita på att det är säkert att ha min redovisning i molnet?
Man kan huvudsakligen dela in de säkerhetsrelaterade frågeställningarna i två delar: de som rör datasäkerhet utifrån att hindra intrång, och de som rör förlust av data på grund av haveri, oaktsamhet, felaktigt användande, osv.
Den andra kategorin är enligt vår erfarenhet den som drabbar användarna i allmänhet. Dvs man har tappat sin dator, hårddisken har kraschat, datorn har drabbats av virus, osv. Den här typen av incidenter är betydligt vanligare än att användare får sitt data stulet via intrång utifrån. Vår uppfattning är att man bör kalkylera sina risker utifrån den verklighet man vill gardera sig för. Vidare är datasäkerhet ett yrke i sig, så har man inte någon datasäkerhetsansvarig i den egna organisationen innebär våra molnlösningar en säkerhetsnivå som annars är mycket svår att uppnå på egen hand.

Jag har dåligt internet, kommer det att fungera för mig att jobba i molnet?
Vi rekommenderar att du har en stabil internetuppkoppling med minst 10Mbit/s som hastighet. Har du ett instabilt eller långsammare internet kan det bli problem att anropa och behålla uppkopplingen mot tjänsten.

Kommer det krävas någon arbetsinsats från min sida eller sker flytten till molnet automatiskt?
Om du har vår helhetslösning för redovisningsbyråer har du redan i dag tillgång till ett obegränsat antal molnföretag och kan börja flytta de lokala företagen till molnet när du vill. I listan Val av företag kan du enklast högerklicka på ett företag och välja Flytta markerade företag till molnet och följa guiden.

Du som inte kör vår helhetslösning behöver i dagsläget beställa molndatabasuppgifter från oss innan du kan flytta företagen till molnet enligt ovan. Kontakta oss på 0650-54 14 00 eller salj@bjornlunden.se så hjälper vi dig.

Finns det någon demo på hur molnlösningen fungerar?
Nej, det gör det inte. Helt enkelt för att du kommer att känna igen dig till 100 % i och med att det är exakt samma program du kommer att jobba i även när själva databasen är flyttad till molnet.

Hur sparar vi vår redovisning i sju år om vi säger upp tjänsten hos er?
När vi slutar med lokala databaser kommer vi erbjuda en arkiveringslicens/arkiveringsfunktion, så att du på ett smidigt sätt kan uppfylla de lagkrav som gäller kring arkivering. Detaljerna för detta är dock ännu inte på plats utan kommer att presenteras senare.

Bjorn Lunden
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.