Driftunderhåll i BL Ekonomi 2021-09-22
Vi kommer utföra ett driftunderhåll onsdagen 22/9 mellan kl 17:00-23:00. Under detta uppehåll kan man ej jobba i BL Ekonomi.