Från och med 1 januari 2024 kommer vi enbart att tillhandahålla molnlagring av företagsdata i BL Administration. Det innebär att du från och med detta datum inte längre kan lagra din företagsdata lokalt på din dator. Redan från 1 januari 2023 är det inte längre möjligt att skapa nya lokala databaser.

Mer information