Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Avdrag för utbildning

Vad ställs det för krav för att en utbidlning som ett företag betalar för en anställd ska vara avdragsgill?

Kommentarer

  • Hej
    Kostnader för utbildning för anställda är en avdragsgill personalkostnad. Utbildningen är en skattefri förmån om den är av väsentlig betydelse för arbetet och eventuell privat nytta är svår att skilja från nyttan i arbetet.

    Enligt Skatteverket räknas utbildningar som har ett tydligt samband med en anställning som en del av arbetet. Om arbetsgivaren bekostar en sådan utbildning blir förmånsbeskatt­ning aldrig aktuell. Det har ingen betydelse om det är fråga om en grundutbildning (utbild­ning som leder till högre kompe­tens) eller fortbildning (vidare­utbildning).

    Avgörande för att det ska vara fråga om en skattefri förmån är nyttan av utbildningen i före­taget. Vad utbildningen kostar eller var den genomförs har ingen betydelse. Det spelar inte heller någon roll om den utförs under betald arbetstid eller på fritiden.
    Olle Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.