Avstämning inför bokslut

Att stämma av betyder främst att varje konto i bokföringen för tillgångar och skulder stämmer med verkligheten per sista december när du har kalenderår som räkenskapsår. Har du samma saldo på kontoutdraget från banken som på konto 1930 (om du använder det i bokföringen) så är det bra, finns det en differens måste du ta reda på varför och bokföra den differensen beroende på vad det var som orsakat differensen. T ex en missad bokföring av en inbetalning från en kund, eller en avgift till banken eller nåt annat.

På motsvarande sätt gör du konto för konto för tillgångar och skulder - kontrollerar och bokför upp eventuella differenser. Du bör även snabbt kolla igenom intäkts- och kostnadskontona så att inte något verkar ligga felbokfört - men oftast rättas eventuella brister här genom avstämningen av tillgångs- och skuldkontona. Efter denna avstämning börjar du med bokslutet - vilket kan innehålla att du gör avskrivningar på inventarier, inventerar och bokför om lagret, specificerar innehållet av ett visst slag av tillgångar (inventarieförteckning, lagerlista, kassarapport osv).
(Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.