Till senaste kommentaren

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Hej!

Min fråga rör förbättringsutgifter på annans fastighet och avskrivningsbilaga 1233. När jag läser i Redovisa Rätt står där att förbättringsutgifterna ska redovisas i ruta B4, maskiner och inventarier, på NE. När jag använder bilaga 1233 och kopplar denna till NE landar det istället i ruta B2, byggnader och markanläggningar. En följdfråga blir då också hur man ska hantera avskrivningarna? Ska dessa redovisas i ruta R9 eller R10? Och ska dessa tas med under övriga uppgifter på baksida NE?


Kommentarer

 • Hejsan!

  Vi har följt BAS-gruppens SRU-kopplingar för de som ej upprättar K1 Förenklat årsbokslut. Där framgår att Förbättringsutgifter på annans fastighet ska tas upp under B2 Byggnader och markanläggningar. Därför för vi även avskrivningarna till R9.

  Jag återkommer med svar om värdeminskningen på annans fastighet ska ingå under övriga uppgifter.

  Marie Support
 • Hej!

  Stort tack för hjälpen! Jag undrar om ni kommit fram till något ytterligare angående huruvida beloppet ska ingå under övriga uppgifter?


 • Hejsan

  Ja jag kontaktade Skatteverket i frågan. Detta svar har jag precis fått:

  "Avser förbättringsutgiften ny-, till- eller ombyggnad eller liknande förbättring av annans fastighet på byggnad eller markanläggning ska det redovisas i B2. Avdrag görs genom årliga värdeminskningsavdrag med högst 5 % för byggnad och högst 5 % för markanläggning dock högst 10 % för täckdiken.

  Det som ska anges under Övriga uppgifter p 5 och 6 är de belopp som ska återföras vid en avyttring av fastigheten. Eftersom man inte kan avyttra någon annans fastighet och därmed inget belopp ska återföras så anser jag att inte p 5 och 6 ska användas i dessa fall. "

  Så med andra ord ska värdeminskningsavdrag på förbättringsutgifter på annans fastighet inte in under övriga uppgifter.

  Marie Support
 • Hej Marie!

  Skönt att ha fått klarhet i frågan! Tusen tack för all hjälp!

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.