Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur semesterlön och semesteravdrag beräknas om den anställde har haft olika sysselsättningsgrad

Hur semesterlön och semesteravdrag beräknas om den anställde har haft olika sysselsättningsgrad vid intjänandeåret och semesteråret.

Vid månadslön med semestertillägg (enligt kollektivavtal) beräknas värdet av semesterdagarna utifrån sysselsättningsgraden/månadslönen när semestern arbetades in. Det innebär att man kan bli en "vinnare" eller en "förlorare". Exempelvis om en anställd går från 100% till 80% så beräknas värdet enligt 100% nästkommande semesterår.

Det här gör även att semesterlön och semesteravdrag kan skilja sig åt då semesterlönen beräknas på den lön och sysselsättningsgrad som den anställde hade under intjänandeåret och semesteravdraget beräknas på den lön och sysselsättningsgrad som den anställde har under semesteråret.

Om du vill att värdet ska beräknas enligt nuvarande sysselsättningsgrad/månadslön ska du välja avtalet Sammalöneregeln. Där är dock tillägget 0,43% istället för 0,8% enligt standard (semesterlagen).

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.