Till senaste kommentaren

Redovisningsvaluta Euro i årsredovisningen

Kan man upprätta en årsredovisning i Euro i BL Bokslut?

Med vänlig hälsning,
Stefan M

Kommentarer

  • Hej Stefan.

    Om du har kunder som redovisar i EURO så kan du nu överföra SIE filen med valuta EURO och upprätta en årsredovisning med EURO och skicka in digitalt till Bolagsverket. (Funkar bara om företagets redovisningsvaluta är i EURO.) I första steget så har vi bara gjort det möjligt att kunna ändra valuta till EURO. Ingen omräkning görs utan vi utgår ifrån att SIE filen har redovisningsvaluta EURO. Vi har även lagt in kontroll om företaget har redovisisningsvaluta i EURO. Om inte så får man en varning och då går det inte att skicka in med Digital inlämning till Bolagsverket vid upprättande av AB och K2.

    Behöver du däremot enbart presentera Årsredovisningen i EURO för exempelvis ledningen då är det smart att ha två filer. En som är original i SEK och den andra som är i EURO. Den filen som är i EURO, här får ni själva manuellt ändra beloppen om ni går till Import/Export och importerade saldon. Under funktionspanelen och klickar på lås upp. Här ändrar ni till belopp i EUR.

    Klicka på fliken Årsredovisning och sedan Inställningar i Funktionspanelen. Här ändrar du redovisningsvalutan. Observera att under inställningar så ändrar man bara redovisningsvalutan (ingen omräkning sker). Se bild:


    Jenny Support
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.