Var är företagets säte?

Hej!

Företagets säte ska ju numera anges i förvaltningsberättelsen. Men vilket är det korrekta sätet egentligen? Är det orten där bolaget är verksamt (eller styrelseledamöterna bor), är det kommunen som orten tillhör eller är det rentav länet?
Katarina

Kommentarer

  • Hej
    Styrelsens säte ska framgå av bolagsordningen, enligt aktiebolagslagen 3 kap. 1 §, och krävs därmed när man registrerar sitt företag hos Bolagsverket. Sätet är den kommun i Sverige där en organisations styrelse finns. Det finns inget som hindrar att verksamheten bedrivs i en kommun och har sitt säte i en annan. Sätet har viss praktisk betydelse. Det styr till exempel vid vilken tingsrätt en eventuell ansökan om stämning eller likvidation ska göras. Det är också i säteslänet som inkomstdeklarationen lämnas in och granskas. Sätet styr även vart stämman ska hållas, såvida man till exempel inte bestämt något annat i bolagsordningen.
    Bjorn Lunden
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.