2150 ack överavskrivningar

vad ska man göra av dessa
ska de tas tilbaka någon stans i ne
tex i fält R23
 mvh björn

Kommentarer

 • Hejsan
  Om du gör ett traditionellt årsbokslut så får du ha överavskrivningar så länge de de ryms inom ramen för reglerna om skattemässig avskrivning. Du måste kryssa i krysset "Jag har inte tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut" för att få rutan för obeskattade reserver att öppnas.

  Om du väljer att göra ett förenklat årsbokslut så får du inte ha överavskrivningar som en obeskattad reserv utan då beräknas avskrivningarna ut enligt de skattemässiga reglerna.
  Marie Support

 • ska man boka tillbaka dessa ett andra år och i så fall var och till vilket konto

 • Hej
  Du måste varje år kontrollera att du inte har gjort för stora överavskrivningar. Har du det så måste de bokas tillbaka mot förslagsvis:
  8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier

  Du kan också frivilligt boka tillbaka dem då de är bokslutdispositioner som du kan justera ditt resultat med.
  Marie Support
 • Överavskrivning enl plan i vanligt bokslut. Vet att man kan föra på 8853 tex men kan man istället föra tillbaka summan under R13. Ser inte att BL per 25/4 fick svar på just det. Bokslutet är klart.
 • Hejsan

  Jag är lite osäker på om jag förstår dig rätt. Så jag ger dig två svar.
  1) Om du har missat att bokföra återläggningen av överavskrivningar och det upptäcks nu vid deklarationen. Då skulle jag istället använda punkt R15 Intäkter som inte bokförts men som ska tas upp. Det får ju samma skattemässiga effekt som R13.
  2) Om du har bokfört för mycket i planenlig avskrivning, mer än vad du får göra skattemässigt så ska det justeras i deklarationen. Då skulle jag använda mig av punkt R13.
  Observera att om ett företag systematiskt skriver av mer än vad som är tillåtet skattemässigt kan de förlora rätten till räkenskapsenlig avskrivning. Men händer detta vid något enstaka tillfälle är det normalt ingen fara.
  Marie Support
 • Tack det gäller 2. Då lägger jag tillbaka på R13 och slipper därmed göra om i bokslutet? Fått 48´för en utbytesmaskin som hade 24´i restvärde. Hur förfar jag med det? Kanske har jag felet där.
 • Då man gör ett traditionellt (vanligt) bokslut då ska egentligen varje försäljning särredovisas mot respektive inventarie. Så på den här inventarien görs det en vinst vid försäljning av inventarie på 24 000 kr. Som då ska bokföras mot Vinst vid avyttring av inventerier.
  När du sedan räknar ut lägsta skattemässiga värde enligt kompletteringsregeln så bör du kunna få ett lägre värde så du slipper återföra vid R13. I alla fall om du skrivit av dina inventarier på maximalt 5 år. 

  Marie Support
 • TACK ja så har jag gjort men diffen blir ändå 60´i år. Förstår inte varför men allt ligger inte på 5 år. 2 traktorer ligger tex på 6 år o några mindre kompletteringsmaskiner bara på 4 år. Då säjer vi att det är där och lägger till på R13. Har hänt mej endast någon enstaka gång tidigare.LJ
 • Hej, följdfråga på detta inlägg, år 8 är UB Ack. Överavskrivning 111, men årets (år 9)
  Överavskrivningar (enligt huvudregel) är 85,1 och fått lära mig att UB får inte vara lägre än IB om ni förstår min fråga, hur löser man detta?

  Vet att 111 ska återföras men ska man slå ihop med årets 85,1 innan man gör återföring eller hur gör man? Och återförjag den som en bokslutsdisposition på intäktssidan då? tacksam för hjälp och förtydligande!
  Mvh
  .
 • Hejsan!
  Jag är inte säker på att jag hängde med på dina siffror. Men jag försöker förklara här principen så kanske du förstår ändå.

  Förändring av överavskrivningar är en bokslutsdisposition och kan hamna både på intäkts och kostnadssidan på Resultaträkningen. Motsvarigheten på Balansräkningen är en obeskattad reserv.
  Du kollar varje år enligt huvudregel (eller alternativregeln) hur stort ditt lägsta värde på dina "inventarier" får vara rent skattemässigt. Om då ditt bokförda planenliga värde minus dina ackumulerade överavskrivningar blir för lågt. Då måste du återföra minst så mycket överavskrivningar att det skattemässiga värdet blir lika stort som det du kom fram till som lägsta värde enl huvudregeln (eller alternativregeln).

  Vid återföring av överavskrivningar så debiterar du konto 215X överavskrivningar och krediterar 885X Förändring av överavskrivningar. Detta blir då en bokslutsdisposition som blir som en intäkt.
  Marie Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.