Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Måste jag inte ange ackumulerade avskrivningar på inventarierna?

Jag har upprättat årsredovisning i ert program och blir lite fundersam över noten till inventarierna. Måste jag inte ange de ackumulerade avskrivningarna så inventariernas redovisade värde framgår av notupplysningen?

Kommentarer

 • Hej Pelle!

  Det är inte ett krav enligt K2-reglerna att redovisa ackumulerade värden såsom ackumulerade avskrivningar i noterna till anläggningstillgångarna. Det räcker att redovisa in- och utgående anskaffningsvärden, förändringar av anskaffningsvärden, årets avskrivningar, årets nedskrivningar samt årets uppskrivningar. Syftet med Digitala årsredovisningen är att användaren ska kunna upprätta en korrekt årsredovisning med så lite information som möjligt.
  Anette Support
 • Hej
  Jag har en följdfråga här. Eftersom man inte ska redovisa ackumulerade avskrivningar på maskiner om man bokför ift K2 regler utan bara redovisa årets avskrivningar (konto 1229) Då måste men väl nolla det kontot varje år. Vilket konto ska man förde det mot?
  Ann
 • Hej !
  Resonemanget ovan gäller enbart hur man anger beloppen i noten, ej själva bokföringen (där ska du fortfarande ha ackumulerade avskr.)
  Tomas Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.