Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Aktieförsäljning i verksamhetsberättelsen

Ett AB har i balansräkningen "andelar i intresseföretag och gemensamt styrda bolag" 20 tkr fg år och 0 kr detta år då de sålt aktierna för 2,5 mkr
Alltså en vinst på över 2 mkr.
Det är näringsbetingade skattefria aktier.

Fråga 1
Borde denna försäljning redovisas i verksamhetsberättelsen under Väsentliga händelser:
"Företaget har under året sålt sina andelar i xxAB 55xxxx-xxxx"

Fråga 2
..och i not redovisa ingående värde och försäljning?

Fråga 3
Finns det något hinder för att aktieägaren tar ut utdelning? Att vinsten är skattefri påverkar inte det på något sätt?

Kommentarer

  • Hej
    1. Ja
    2. Nej. Det fordras ingen egen not för försäljningen, men noten kopplad till finansiella anläggningstillgångar ska uppdateras.
    3. Det finns inget hinder för aktieägarna att besluta om utdelning kopplat till den näringsbetingade vinsten från aktieförsäljningen.
    Olle Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.