Till senaste kommentaren

Ändrad mall redovisningsprinciper

Hej!

I den nya versionen av BL Bokslut (2018.2.103) har en förändring skett i programmet vad gäller not-redovisningsprinciper. Tidigare år har det funnits ett antal rubrikfält (med möjlighet att skapa flera) där man fritt kunnat välja rubrik eller skriva in text efter eget gottfinnande. Tillhörande under har det funnits en större ruta för fritext till rubriken.

I den nya versionen ser mallen helt annorlunda ut. Det finns sex rubriker med klickruta för om de ska vara med eller inte. Rubrikerna är "Enligt BFNAR 2016:10", "Immateriella anläggningstillgångar", "Materiella anläggningstillgångar", "Tjänste- och entreprenaduppdrag", "Anskaffningsvärde för egentillverkade varor", samt "Bristande jämförbarhet vid ändrade principer". Dessa rubriker är såvitt jag försökt, inte möjliga att redigera? Inte heller lyckas jag skapa fler möjliga rubriker på egen hand. Om jag t.ex. vill ha rubriken: "Finansiella anläggningstillgångar" och en fritext till det, hur bär jag mig åt då i den nya versionen av programmet?

Tacksam för svar...
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Fredrik!

  I version 2018 har vi anpassat programmet för digital inlämning. Det innebär att det inte går att redigera eller lägga till egna rubriker i redovisningsprinciperna. Anledningen är att varje rubrik har fått en egen taggning för att det ska gå att läsa informationen maskinellt.

  De rubriker som finns uppfyller kraven för vilken information som måste lämnas enligt ÅRL och K2-regelverket. Om du vill lämna ytterligare information kan du välja att skapa en egen not som du lägger under redovisningsprinciperna., t.ex. Egen not 2. Alternativt kan du använda kommentarsfältet på de noter som du har.

  Hälsningar
  (Uppdaterad )
 • Men det finns ju ingen text för "Immateriella anläggningstillgångar" ,
  och jag kan inte lägga till någon.
 • Hej Susanne!

  Om du går in i dialogen för redovisningsprinciperna och dubbelklickar på rubriken Immateriella anläggningstillgångar kan du välja att lägga till textförslag eller skriva in egen text. Klicka på rullgardinsmenyn Infoga textförslag för att se vilka förvalda texter som finns att välja på. Se bifogad bild.  Hälsningar

  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.