Till senaste kommentaren

Ändrad tjänstgöringsgrad under intjänandeår

Hej!
En anställd har bytt tjänstgöringsgrad under året. Semesteravtalet har bytts till Procentregeln 12% med månadslön.
1. Måste jag beräkna genomsnittlig tjänstgöringsgrad och lägga in under ingångsvärden semester (under Årets semester)? (Vi har kört BL Lön plus hela året)
2. Måste jag lägga in semesterdaglön? Beräknar inte programmet semesterersättningen till 12% av intjänad lön?
3. Måste jag lägga in semstergrundande frånvaro även om vi använder kalendariet för avvikelser?

(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Stefan,

  1. Under ingångsvärdena för semester ska du ange den SSG% (tjänstgöringsgrad) som gällde vid intjänandet av Betalda respektive Sparade semesterdagar. Vad gäller pågående intjänade semesterdagar så beräknas genomsnittlig SSG% utifrån det/de arbetsscheman som den anställde haft under semesteråret.
       Du kan kontrollera beräknad SSG% för respektive anställd via Aktivitet - Semesterskuld. Välj önskat datum och klicka på Mer-knappen - "Visa alla kolumner". Se kolumnen "SSG%". Skulle den beräknade SSG% vara felaktig kan du själv lägga in en genomsnittlig SSG% via Upläggning- Anställda - Redigera anställd, fliken Semester och ackumulatorer.

  2. Semesterdaglön gäller för årets Betalda samt Sparade semesterdagar. Detta värde lägger du endast in första gången när du börjar använda semesterhanteringen i BL Lön Plus. Framåt kommer programmet räkna fram en ny semesterdaglön som fastställs i och med semesterårsbytet.

  3. Semestergrunande frånvaro behöver inte läggas in då du använt BL Lön Plus under hela semesteråret, utan endast om den anställde haft frånvaro som inte registrerats med avvikelse i kalendariet.

  Med vänlig hälsning
  Johan Support
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.