Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ändringsverifikation

Hej! Har varit i kontakt med er och hur jag än gör går det inte för mig att låsa upp året 2014 för att ändra i något som helst verifikat. Jag verkar kunna öppna för att göra nya...
Nåväl, jag har upptäckt att jag har sjabblat till datum på några verifikat, jag hittar hur/var jag gör ändringsverifikat. MEN jag undrar naturligtvis hur det ser ut i bokföringen, det är förkryssat 2 alternativ också, hur vet jag att jag gör rätt??? Vill ju inte att själva bokföringen/verifikatet blir fel i kontona det handlar bara om att datum är galet!
MVH CT.

Kommentarer

 • Hej!

  Med de nya reglerna som bokföringsnämnden infört och vi implementerat i programmet har dessa verifikat troligen blivit automatiskt låsta av programmet och går alltså inte att ändra på, det krävs ändringsverifikationer. Läs mer om denna programförändring här:

  blasupport.blinfo.se/artiklar/bokforing/om-bl-bokforing/bokforingsnamndens-nya-allmanna-rad/

  Om datumet på en tidigare verifikation är fel och det finns i en låst månad gör du en rättelseverifikation och väljer att spegelvända verifikatet och hämta rapportdatumet från den tidigare verifikationen. Alternativ två är att du öppnar den låsta perioden via aktivitet - räkenskapsår - redigera aktuellt år och gör rättelseverifikationen i samma månad, även då väljer du att hämta rapportdatum. Det viktiga i detta fall är alltså rapportdatum för det är detta datum som styr i vilken period verifikatet hamnar i när du skriver ut bokföringsrapporter om du kryssar i den rutan vid utskriften.

  M v h

  Bifogad fil:

  Anders Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.