Till senaste kommentaren

Arbetsgivaravgifter FoU/Forskning och utveckling

Hur vet jag att de anställda uppfyller kraven för att omfattas av FoU?

Hur deklarerar jag lönerna för anställda som arbetar med forskning och/eller utveckling?


Kommentarer

 • Med forskning och utveckling avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap (forskning), eller använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster och produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana (utveckling).

  Reglerna om nedsättning av arbetsgivaravgifter trädde i kraft den 1 januari 2014. Från 1 april 2020 får en arbetsgivare göra avdrag med 20% av löneunderlag för att beräkna sociala avgifter. Forskningsavdrag får bara göras för en person som under en månad arbetar till minst 75% och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid med forskning eller utveckling. Det sammanlagda avdraget för samtliga anställda som arbetar med FoU får inte överstiga 450 000 kr/månad.

  Det finns inget ansökningsförfarande för detta avdrag utan rent praktiskt är det upp till arbetsgivaren att bedöma att de anställda fyller kraven för detta. Om man är osäker på sin bedömning kan man göra ett öppet yrkande till Skatteverket om detta.

   

  Om en anställd t ex har en månadslön på 100 000 kr, den ska sättas ned med 20%, dvs med 20 000 kr. Underlaget som arbetsgivaren ska betala sociala avgifter på blir då 80 000 kr ( 100 000 – 20 000). Sociala avgifter blir 80 000 x 31,42% = 25 136 och avdragen skatt 30% på 100 000 = 30 000. 

  Om du har inställt på den anställde att 30% skatt ska dras så kommer skatten automatiskt beräknas rätt.

  Tex
  Månadslön                 100 000 kr
  Skatt                          - 30 000 kr
  Att betala ut netto        70 000 kr

  Vad gäller sociala avgifter så måste de ändras manuellt. Vi ändrar kontona 7510/2730 här till 25 136 istället för 31 420 som programmet kommer att föreslå (100 000 x 31,42%= 31 420 )  För att arbetsgivardeklarationen (AGI) ska bli rätt bör lönen ovan inte gå med i AGI-filen till Skatteverket. Enklast registrerar du därför först lönerna för anställda som inte berörs av reglerna för FoU. När du uppdaterat de lönerna skapar du en AGI-fil. Sen registrerar du lönerna för anställda som berörs av reglerna ovan och uppdaterar dem.

  När du läst in AGI-filen till Skatteverket måste du lägga till de anställda som berörs av FoU manuellt.

  Lägg till en individuppgift på den anställde
  Ruta 011  Kontant bruttolön                 100 000 kr
  Ruta 001  Avdragen preliminär skatt     30 000 kr
   
  Komplettera huvuduppgiften med belopp i rutorna 
   
  Ruta 470 Underlag avdrag FoU             fyll i 100 000 kr
  Ruta 475 Avdrag FoU                             fyll i 20 000 kr
  Ruta 487 Summa arbetsgivaravgifter   lägg till 25 136 kr till summa arb.avg.
  Ruta 497 Summa skatteavdrag             lägg till 30 000 kr till summa skatt                                                               

  Björn Lundén informerar

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.