Till senaste kommentaren

Antal årsarbetare och lönestatistik tjänstemän

Hej
Hur går jag tillväga för att se antal årsarbetare (tjänstemän ej arbetare) under ett år. Ex hela förra året.
Dessutom, hur får jag fram den totala lönen för samtliga tjänstemän, dels inkl ägare med familj och dels exkl ägare med familj

Dessa uppgifter lämnas ju varje år till ex Svensk Näringsliv, Fora, Folksam, Almega ja och en del andra så därför borde det ju vara enkelt att få fram dels den totala lönesumman både inkl och exkl ägare, och dels antal årsarbetare.

Vänligen

Kommentarer

 • Hej Camilla,

  Det vi kan göra när det kommer till medelantal anställda under ett år är en SQL-fråga för arbetade timmar, jag har här kompletterat den med avgränsning på endast tjänstemän. Gå till Arkiv - Systemunderhåll - SQL-fråga, och klistra in frågan i rutan och tryck sen Test. Då får du fram arbetade timmar (inkl betald semester och sjuk dag 1-14) och kan dela det med en årsarbetstid eller Skatteverkets schablon på 1920 timmar. Detta förutsätter dock att du arbetat i Lön Plus hela året och har korrekta scheman på de anställda, har använt dig av avvikelsehanteringen samt korrekt inlagda avgångsdatum på de som slutat.

  SQL-fråga arbetad tid för tjänstemän;
  select a.anstid, sum(a.timmar) as Timmar from arbetsschema as a, anstalld as b
  where a.anstid=b.id and a.datum>=b.anstdat and a.datum>='2021-01-01' and a.datum<= IIF(b.avgangsdatum = '' or b.avgangsdatum>'2021-12-31', Convert(date,'2021-12-31'), Convert(date, b.avgangsdatum)) and b.kategori=1 group by a.anstid
  UNION
  select a.anstid, sum(-a.timmar) as Timmar from salarycalendarlines as a, anstalld as b where a.anstid=b.id and a.datumfrom between '2021-01-01' and '2021-12-31' and a.arbetsdag=1 and (a.aktivitetid between 2000 and 6000 or a.aktivitetid=1000 and a.semesterdagtyp=-1) and b.kategori=1 group by a.anstid
  UNION
  select a.anstid, sum(a.antal) as Timmar from salarylines as a, anstalld as b, loneart as c where a.anstid=b.id and a.loneartid=c.id and a.utbetdatum between '2021-02-01' and '2022-01-31' and c.enhet='timmar' and a.loneartkod='SJK' and a.loneartkopplingtyp=0 and b.kategori=1 group by a.anstid


  Jag hinner tyvärr inte svara på din fråga om lönesummorna just nu, men vi återkommer om detta under dagen.

  Med vänlig hälsning, 

  Malin Support
 • Hej Camilla!

  För att se lönen för alla tjänstemän kan du skriva:

  select salary.Anstid, salary.name as Anställd, sum(salary.bruttolon) as [Total Bruttolön], sum(salary.formaner) as [Totala förmåner]  from salary
  inner join anstalld on anstalld.id=salary.anstid
  where salary.utbetdatum between '2021-01-01' and '2021-12-31' and anstalld.kategori=1
  group by salary.anstid, salary.name
  order by anstid

  Om du vill undanta ägare med familj kan du skriva:

  select salary.Anstid, salary.name as Anställd, sum(salary.bruttolon) as [Total Bruttolön], sum(salary.formaner) as [Totala förmåner]  from salary
  inner join anstalld on anstalld.id=salary.anstid
  where salary.utbetdatum between '2021-01-01' and '2021-12-31' and anstalld.kategori=1 and anstalld.fora_undantag=0
  group by salary.anstid, salary.name
  order by anstid

  Observera att den sista frågan kräver att de tjänstemän som inte ska vara med har en markering i rutan Undantag FORA på anställdakortet (fliken Statistik).
  Jörgen Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.