Beräkning av semesterdagar

Hej!
Är medlem i en ideell förening som driver en butik och vi har en tjej som är anställd på 50% (hon jobbar 3 dagar/vecka) och jag undrar nu hur jag ska räkna ut hur många betalda semesterdagar hon har rätt till?
Har läst något på Unionens hemsida om att det blir 15 betalda semesterdagar. Kan det stämma?
Undrar även hur jag ska räkna ut semesterersättningen så det blir rätt.
Hälsningar Karin
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Karin,
  Eftersom den anställde arbetar 3 i veckan så säger man att hon arbetar intermittent, vilket betyder att hon har en semesterkvot som är mer än 1. Hennes kvot blir då en 1,66 (5/3=1,66).
  Även om man arbetar heltid så tjänar man in alla semesterdagar som man har rätt till. Det är sedan vid uttaget som det dras mer än en dag. Om semesterrätten är 25 dagar så har den anställde 15 (25/1,66) nettodagar att ta ut.

  Hur du räknar ut semesterersättningen beror på om det är månadslön med tillägg (och då beror det också på hur mycket tillägget är på) eller om det är procentregeln som ska tillämpas.

  Men vänlig hälsning
  (Uppdaterad )
 • Hej Erika!

  Tack för snabbt svar. Då är vi på rätt spår.

  Hon har månadslön med semesterlönetillägg 0,8%.

  Hälsningar Karin
  (Uppdaterad )
 • Hej igen Karin,
  För att räkna ut vad semesterlönetillägget blir tar du månadslönen x 0,8%.

  Med vänlig hälsning
  (Uppdaterad )
 • Hej Erika!!

  Ok. Är det då för de betalda 15 dagarna hon ska ha det tillägget?

  Hälsningar Karin
  (Uppdaterad )
 • Hej Karin,
  För att det ska blir tydligt för den anställde är det bra om man i löneregistreringen visar semesterlön, semesteravdrag samt semestertillägg.

  Exempel
  Om den anställde hade en månadslön på 25 000 kronor när semesterdagen tjänades in blir semesterlönen 25000*4,6%= 1 150 kronor
  Semesteravdraget beräknas på aktuell lön och har den anställde fortfarande 25 000 kronor blir avdraget detsamma, 1 150 kronor.
  Tillägget beräknas också på den aktuella lönen vilket ger 25 000*0,8%= 200 kronor.  (Uppdaterad )
 • Men om personen jobbar heltid 2-skift där arbetstiden förläggs enligt nedan, hur räknas kvoten ut då?
  Vecka 1 jobbas eftermiddag måndag till fredag
  vecka 2 jobbas förmiddag måndag till fredag och lördag-söndag
  vecka 3 ledig vecka
  och sedan börjar det om igen.
  (Uppdaterad )
 • Hej Urban,
  För att få fram semesterkvoten lägger du ihop alla schemalagda dagar för 3 veckor vilket ger dig en genomsnittlig veckoarbetstid. Du tar sedan veckoarbetstid för heltid, t.ex.5 dagar och delar det med den genomsnittliga veckoarbetstiden och får på så sätt fram semesterkvoten.

  Ex.
  5+7=12
  12/3=4
  5/4=1,25  Vänligen

  (Uppdaterad )
 • Hej

  Jag har förkortad arbetstid pga föräldraledighet. Jag jobbar mån-fred 75 %. Hur skall jag räkna ut hur många semester dagar jag har rätt att ta ut?

  Tack för hjälpen

  (Uppdaterad )
 • Hej Natalia!

  Enligt semesterlagen har du rätt att vara föräldraledig 120 (180 för ensamstående) dagar per barn. Efter de 120 dagarna är ledigheten ej semestergrundande. Den beräkningsformel som används för att beräkna antalet betalda semesterdagar är:

  (Antalet anställningsdagar under intjänandeåret - ej semestergrundande frånvarodagar)/365*25

  Tänk på att under de 120 första dagarna så räknas även del av ledig dag som en hel dag. Efter 120 dagar så räknas del av dag som en arbetsdag.
  Jörgen Support
  (Uppdaterad )
 • Hej

  Om man jobbar femskift hur räknar man då på kvot?

  V1 em  5 dagar 40 timmar.
  V2 Fm 7 dagar 64 timmar
  V3 Ledig7 dagar
  V4 Natt 7 dagar 64 Timmar
  V5 Ledig 7 dagar

  Mvh Jonny


  (Uppdaterad )
 • Hej igen Jonny,
  Vi ska räkna på dagar.

  Ex.
  5+7+7=19
  19/5=3,8
  5/3,8=1.31

  Semesterskvoten blir här 1,31.

  Vänligen
  (Uppdaterad )
 • Hej!

  Ett företag kommer överens med sin anställde om ett 40 timmars veckoschema där man jobbar 2 tim.extra/dag måndag till torsdag och därmed jobbar in fredagar.

  Hur kan semesterersättningen på ett smidigt sätt beräknas när semestern tas ut.

  Om man bara räknar måndag till torsdag som uttagen semester skulle man kunna tillgodogöra sig sex hela veckor och en dags ledighet. förmodar att semestern inte skall överstiga 25 dagar under ett semesterår?

  Tacksam om någon vill svara

  Hälsningar
  Reidar

  (Uppdaterad )
 • Hej Reidar!

  Du har helt rätt i att om bara fyra semesterdagar ska räknas ner kommer de anställda att kunna vara lediga en längre tid än vad som är tänkt. I ditt fall jobbar de anställda intermittent. De arbetar heltid, men inte alla dagar i arbetsveckan. Den semesterfaktor som du kan använda är 1,25 (5/4), dvs vid varje ledig dag räknas 1,25 dagar ner.

  Alternativet är att arbeta med nettosemesterdagar. Då omvandlas de 25 semesterdagarna istället till 20 nettosemesterdagar (25*4/5). I båda fallen ska semester bara räknas ned mån-tors.
  Jörgen Support
  (Uppdaterad )
 • Vad är skillnaden mellan löneart 290 & 295
  (Uppdaterad )
 • Hej Ann-Sofi!

  Hos mig är löneart 290 Föräldraledig heldag, månadslön (från dag 5), men tyvärr har jag ingen löneart 295. Vad heter den hos dig?
  Jörgen Support
  (Uppdaterad )
 • 290 - Föräldraledig hel dag  månadslön (dag 1-5)
  295 - Föräldraledig hel dag
  (Uppdaterad )
 • OK. Om du redigerar lönearterna och jämför formlerna är det någon skillnad på dem? Om de är likadana är det ingen skillnad mellan dem. Annars får du återkomma med dem.
  Jörgen Support
  (Uppdaterad )
 • Månadslön 29339.-
  295 = 1349,59
  290=1397,10
  Har inte kollat formlerna....
  Ska göra det...

  (Uppdaterad )
 • 295 = K1 * 4,6%
  290 = K1 / 21
  (Uppdaterad )
 • OK. Formlerna är egentligen ganska lika varandra (4,6% = 1/21,74) och om du inte är bunden av ett kollektivavtal så väljer du själv vilken av dem du vill använda.
  Jörgen Support
  (Uppdaterad )
 • Okej, Tack för hjälpen.
 • Hej,
  Jag jobbar 80 % (4 dagar per vecka), har semesterrätt 30 dagar, semesterkvot 1,25. Hur många dagar betald semester har jag?
  Mvh,
  Catrine
  (Uppdaterad )
 • Hej Catrine,
  Om du tar din semesterrätt och delar med den semesterkvot du har så får du fram antalet betalda semesterdagar som du kan ta ut, 30/1.25=24. För varje dag du tar ut semester så dras det 1.25 så när du tar ut 4 dagars semester för att vara ledig en vecka så motsvara det 5 dagar. 4*1.25=5

  Vänligen
  (Uppdaterad )
 • Hej!
  Vi har anställda som jobbar ständig natt och har en 90% sysselsättningsgrad och jobbar fyra nätter per vecka. Hur ska jag beräkna semesterkvot och antal semesterdagar?

  Mvh
  Therese
  Therese Lindström
 • Hej Therese!

  Eftersom de anställda arbetar 4 nätter i veckan så kommer semesterfaktorn/-kvoten bli 1,25 (5/4). Antalet semesterdagar ska vara 25 eller antal bruttosemesterdagar som den anställde har rätt till. Om den anställde är ledig under fyra veckor kommer 16*1,25 =20 semesterdagar att räknas ner. Så här skulle arbetsschemat kunna se ut:

  Jörgen Support
 • Hej. Min fru jobbar inom kommunal på sex veckors schema.
  Hon jobbar deltid 18 dagar på dessa rullande sex veckor.
  Hur skall man räkna ut semester kvoten.
  Jag har för mig att man räknar
  30dag/18dag =1,67
  Kan inte förstå var perioden 0401 till 0515 kommer in för det är inte enligt schemats förläggning där vecka 1 börjar 7 mars och 17 april nästa börjar18 april och sträcker sig till 29 maj.

  tacksam för svar

  se nedan svar från lönekonto.
  Får ursäkta den sena hanteringen av ditt ärende, men jag har nu manuellt gått igenom din hur många arbetspass som du haft under den perioden som du hade semester under i maj och jag ser att kvoten skulle varit 1,72 och inte som det var 1,785, det kan vara så att man har lagt upp rätt schema nu i efterhand så därför har kvoten blivit lägre. Dessa kvoter kommer från hur man är upplagd i de olika perioderna i schema bemanning med arbetspassen över ett antal veckor. Din semester den 9-10/5 låg i perioden April 2022-04-01 till 2022-05-15 och i det intervallet så fanns det 31 "arbetsdagar" alltså måndag till fredag som systemet utgår ifrån och du hade 18 stycken arbetspass inlagda under denna period. formeln som vi använder oss utav är då antalet "möjliga arbetsdagar", 31 st, delat på hur många arbetspass som ligger inlagda, 18 st vilket då ger detta resultat: 31/18 = 1,7222... som man då blir 1,72 i praktiken.

  Om det är så att du faktiskt hade mer arbetspass under denna period som inte blivit inlagda då behöver du vända dig till din administratör så ett korrekt schema blir upplagt för denna period och då kan vi räkna ut en ny kvot, men tills dess så är detta den enda kvoten vi kan hänvisa till i dagsläget.


  Peter Bomark
 • Hej Peter,

  Vänligen återkom med kundnummer så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
  Johan Support
 • hej. Jag har inget kundnr , trodde man ändå kunde få svar😢
  Peter Bomark
 • Har inget kundnr, 😢
  Peter Bomark
 • Hej Peter,

  För att få svar på teoretiska frågor om lön krävs att du har ett avtal med vår frågeservice. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

  BL Info Online med Frågeservice på webben

  Med vänlig hälsning
  Johan Support
 • Hej,
  Jag har en personal som har varit föräldraledig Jan-Aug och kom tillbaks på 50% resten av året.Vi har Jan- Dec som semesterår
  1, Räknar jag ut mängen semsterdagar "som vanligt om hen jobbade halvtid 5 dagar i veckan?
  2, Hur ska jag räkna ut semesterlönen? Ska det beräknas på heltidstjänsten och månadslön fram till halvtidstart och då % regeln eller tar jag alla intjänade dagar på % (tänker att dagarna blir väldigt lite värda 2023 om jag % hela året.
  Mvh
  Helena
 • Hej,

  Svar på fråga 1
  Om man varit föräldraledig från jan-augusti- så är det 120 kalenderdagar som är semestergrundande/barn. Om den anställde redan har förbrukat dessa 120 kalenderdagar tidigare på samma barn tas inga dagar med i beräkningen.
  Om den anställde jobbar 50% från sept-dec och varje dag så räknar du med 120 dagar (ledig med föräldrapenning som är semestergrundande) + 122 dagar ( som är 1 sept-31 dec i kalenderdagar) /365 x 25 = för att få fram rätt antal betalda dagar. Detta avrundas uppåt.
  Svar på fråga 2
  Här måste man räkna fram en sysselsättningsgrad under året som ligger till grund för semesterlönen.
  Jobbat 50% i 4 månader = 50%
  Jan-augusti inte jobbat alls, utan ev dessa 120 kalenderdagar som är semestergrundande räknas som 100% -i 4 månader
  De övriga 4 månaderna som är kvar anses man inte jobbat alls dvs 0%
  Så sysselsättningsgrad i ovan fall skulle bli 50% som ligger till grund för semesterlönen och den är i förhållande till heltidslönen - tex 30.000 i heltidslön x 50% = 15.000 kr ligger till grund för semesterdagarna.

  Ingalill Support
 • Hej,
  Stämmer det att 2,5 semesterdagar ska dras för en ledig dag vid följande aspekter.

  Har en fast 100% tjänst.
  Har varit 100% föräldraledig 1 år,
  därefter (nu) är jag föräldraledig hela dagar (100%) mån, tis, ons,
  arbetar hela dagar (100%) tors och fre.

  Önskar ej publikt meddelande, tack!
  J
 • Hej,
  Hittar inget kundnummer här på din fråga - men svaret är att semesterfaktor blir 5/2= 2,5 om du arbetar två dagar per vecka.


  Ingalill Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.