Till senaste kommentaren

Definition av obligatoriska nyckeltal

Jag har i flerårsöversikten tre nyckeltal.
1. Nettoomsättning
2. Resultat efter finansiella poster
3. Soliditet
Jag har bockat i Infoga definition för samtliga.
Endast soliditet definieras i nyckeltalsdefinitioner under not 1 Redovisningsprinciper.
Varför kommer inte alla 3 med?

Kommentarer

  • Definition av de obligatoriska nyckeltalen är ingen uppgift som är obligatorisk enligt K2-regelverket.

    Dock finns soliditeten definierad i programmet och därför kommer den med när du bockar i att definitionen ska infogas. De andra två obligatoriska nyckeltalen kan du, om du ändå vill, skriva in en definition på genom att klicka på den lilla pennan.

    Jonas Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.