Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Egenavgiftger NE, restvärdesavskrivning blankett 1200

Det händer att deklaranten erhållit avdrag för egenavgifter, men SKV har inte debiterat dessa, alltså blir det 0 avdrag.
Vid restvärdesavskrivning så går det inte att få 0 i avskrivning. Att jag reagerar på detta kan bero på att jag suttit i olika taxeringsnämnder och vill gärna få uppföljning genom tid.

Kommentarer

  • Hejsan

    Angående frågan om egenavgifter. Om inkomsten ligger på exempelvis 1200 kr. Då får man göra schablonavdrag för egenavgifter. Schablonavdraget kan då bli upp till 300 kr. Vilket gör att man hamnar under 1000 kr. Då påförs man inte av egenavgifter. Detta är ett litet "gränsland". Gör man då inget schablonavdrag ligger man kvar på 1200 kr och då kommer skatteverket att påföra egenavgifter. Vi har en varning om detta som meddelar att detta kan ske. Svårt att göra något åt det.

    Vad gäller frågan på restvärdesavskrivning så är det på bilaga 1200R, 25 procent på avskrivningsunderlaget. så här kan det ta tid att komma ner till noll kronor. Om du däremot gör ett förenklat årsbokslut enl K1-regelverket, då ska avskrivningen bokföras i räkenskaperna och då använder du bilaga 1200F. Då får du skriva av allt om du ligger under 5000 kr i avskrivningsunderlag.

    Marie Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.