Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

BN6 och BRE vid flera näringsverksamheter

SITUATION
Aktuell deklaration avser tre företag och tas fram i BL-Skatt;
- en st NE (egenproducerad i BL-skatt från avslutad redovisningskonsults siefil) med kopplade BN6 och BRE
- en N3A (kopierad till BL-Skatt från redovisningskonsults papperskopia) utan beräkningsbilagor
- en N3A (egenproducerad i BL-Skatt importerad från eget bokslut i BL-admin) utan beräkningsbilagor

PROBLEMET
På BN6 står "Du skapar en BN6 för varje verksamhet. Alla dina BN6 summeras sedan till en förvärvskälla och förs in på BRE..." I huvudet på BN6 efterfrågas verksamhetens namn, dvs är företaget verksamheten. 

FRÅGOR
1. Skall det stå "för varje verksamhetsgren" inom ett företag eller menas det det står dvs att jag i så fall skall skapa två ytterligare BN6:or samt koppla de då tre BN6:orna till en övergripande BRE?

2. Behöver mina två N3A några beräkningsbilagor?

3. Skall beräkningsbilagorna medfölja då deklarationen lämnas?

Med vänliga hälsningar

Kommentarer

  • 1. BRE är en underbilaga till blankett NE. Till bilagan BRE kan man koppla underbilaga BN6 (till vilken SIE-import kan göras). BN6 kan du skapa flera utav. Exempelvis för den som har en egen huvudverksamhet där man tar upp 100  procent av alla tillgångar och skulder. Men sedan bedriver man skogsbruk tillsammans med maken och där är det 50 procent av alla tillgångar och skulder som ska tas upp. Då kan det vara lämpligt att ha två olika BN6 bilagor med olika fördelningsprocent.

    2. Nej, beräkningen av räntefördelning och expansionsfond görs direkt på blankett N3A och här är skattereglerna annorlunda jämfört med en enskild firma.

    3. Nej, inga beräkningsbilagor behöver normalt lämnas in.
    Marie Support
  • Kristallklart, tack!

    Mvh /

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.