Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bokföra årets resultat?

Hur bokförs årets resultat i enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ideell förening?

Kommentarer

 • Årets resultat kommer att bokföras automatiskt när räkenskapsåret avslutas under Bokföring – Hantera räkenskapsår om du inte redan har bokfört det i en verifikation.

  Här nedan visar vi hur årets resultat ska bokföras:

  Aktiebolag och ekonomisk förening

  Årets vinst i aktiebolag
  Debet 8999 [Årets resultat]
  Kredit 2099 [Årets resultat]

  Årets förlust i aktiebolag
  Debet 2099 [Årets resultat]
  Kredit 8999 [Årets resultat]

  Omföring resultat i aktiebolag
  Balanskontot för årets resultat ska enbart innehålla räkenskapsårets resultat. Därför omförs resultatet för föregående räkenskapsår på nästa räkenskapsårs första dag. En vinst omförs så här (och en förlust tvärtom):
  Debet 2099 [Årets resultat]
  Kredit 2098 [Vinst eller förlust från föregående år]

  Föregående räkenskapsårs resultat ska alltså finnas på konto 2098 mellan årets början och bolagsstämman. Efter bolagsstämman omförs resultatet från 2098 till 2091 [Balanserad vinst eller förlust] och ev. 2898 [Utdelning till aktieägaren].
  Debet 2098 [Vinst eller förlust från föregående år]
  Kredit 2091 [Balanserad vinst eller förlust]
  Kredit 2898 [Utdelning till aktieägare]

  Enskild firma

  Årets vinst i enskild firma
  Debet 8999 [Årets resultat]
  Kredit 2019 [Årets resultat]

  Årets förlust i enskild firma
  Debet 2019 [Årets resultat]
  Kredit 8999 [Årets resultat]

  Balanskontot för årets resultat ska enbart innehålla räkenskapsårets resultat. Därför omförs resultatet för föregående räkenskapsår på nästa räkenskapsårs första dag. En vinst omförs så här (och en förlust tvärtom):
  Debet 2019 [Årets resultat]
  Kredit 2010 [Eget kapital]

  Handelsbolag och kommanditbolag

  Årets vinst i handelsbolag och kommanditbolag
  Debet 8999
  Kredit 2019, 2029, 2039 etc

  Årets förlust i handelsbolag och kommanditbolag
  Debet 2019, 2029, 2039 etc
  Kredit 8999

  Balanskontot för årets resultat ska enbart innehålla räkenskapsårets resultat. Därför omförs resultatet för föregående räkenskapsår på nästa räkenskapsårs första dag. En vinst omförs så här (och en förlust tvärtom):
  Debet 2019, 2029, 2039 [Årets resultat]
  Kredit 2010, 2020, 2030 [Eget kapital]

  Ideell förening

  Årets vinst i ideell förening
  Debet 8999
  Kredit 2069

  Årets förlust i ideell förening
  Debet 2069
  Kredit 8999

  Balanskontot för årets resultat ska enbart innehålla räkenskapsårets resultat. Därför omförs resultatet för föregående räkenskapsår på nästa räkenskapsårs första dag. En vinst omförs så här (och en förlust tvärtom):
  Debet 2069 [Årets resultat]
  Kredit 2010 [Eget kapital]

 • Kommentaren har flyttats till ett separat inlägg.

 • Hej!
  Jag var lite snabb med att avsluta 2016 och skapa automatisk transaktion för resultatberäkning. Sen har jag gjort en del korrigeringar. Men resultatet blir fel. Jag har fört in alla data i skatteverkets program och där blir allt rätt, men jag vill ha rätt i BL bokföringen också. Jag försökte få bort den automatiska bokningen genom att stänga bokslutet, men det ledde bara till en ny post, ännu konstigare. Sen försökte jag deleta transaktionen men det gick inte heller. Kan jag få bort den och bokföra manuellt.
 • Hej Erik!

  Om du tittar på en balansrapport och kontot för Årets resultat, stämmer beloppet där? Det är nämligen så att de två verifikationerna du har för Årets resultat tillsammans blir rätt. Men om du vill ha bara en verifikation behöver du ta bort verifikationerna för Årets resultat (förutsatt att det är de sista verifikationerna och att de inte är låsta). Sen kan du låsa året igen och då får du en till verifikation för Årets resultat som kommer att vara rätt utifrån de korrigeringar du har gjort.
  Ha en bra dag!
 • Balansrapport och Årets resultat överensstämmer. Men det blir inte samma resultat som i skatteverkets bokslut. Därför tänkte jag rensa och låsa på nytt. Men jag får inte bort verifikationen för automatisk bokning. Det ligger en verifikation efter för  överföring av momsfordran. Skall jag ta bort den först kanske? Men det diffar ändå mot skatteverket tror jag. Fungerar programmet så att 6992 inte påverkar Årets resultat?
 • Nu har jag rensat och låst igen. Ska kolla hur det ser ut. Tack så länge, jag kanske återkommer
 • Hej igen!

  Konto 6992 - Övriga externa kostnader, ej avdragsgill ska påverka Årets resultat (redovisat resultat). Däremot läggs saldot på för att få det skattemässiga resultatet, som jag tror att du är ute efter.
 • Ja, nu förstår jag. Det är den diffen jag har mellan deklarationens bokförda resultat och bokföringsprogrammet. Tack för hjälpen. Nu kan jag ägna mig åt någonting annat. / Erik

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.