Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Rapportdatum i verifikationsregistrering

Varför är det två datum vid verifikationsregistrering från och med version 2015.1.100? Det är ett fält för Datum och ett annat för Rapportdatum. Jag har inget minne av Rapportdatum fanns innan och jag ser att det är identiskt med Datum för de verifikation som jag hade innan jag uppdaterade till 2015.1.100. I verifikationskontrollen är det Datum som visas. Vad är Rapportdatum?

Kommentarer

 • Hej Arne,

  Läs mer om den stora programförändringen i 2015-versionen för anpassning till Bokföringsnämndens nya regler här:

  https://blasupport.blinfo.se/artiklar/bokforing/om-bl-bokforing/bokforingsnamndens-nya-allmanna-rad/ 

  Under Rapporter och datum i guden står det så här:

  Om du måste lägga in sin ändringsverifikation i en senare period än där den felaktiga konteringen gjorts, finns risken att det blir ett periodiseringsfel. För att undvika detta har vi infört ett rapportdatum på verifikationen. Detta datum styr var konteringarna ska sorteras in vid uttag av balans-/resultatrapport och momsrapport/skattedeklaration. Rapportdatumet sätts automatiskt i samband med att en ändringsverifikation skapas, men det finns också möjlighet att sätta det via verifikationsregistreringen. När en rapport som är justerad för ett rapportdatum tas fram visas en information om detta i huvudet på utskriften av den aktuella rapporten och kommer även att visas när du öppnar en verifikation som justerats med rapportdatum.

  När det gäller dagbok och huvudbok kommer verifikationerna/transaktionerna att presenteras i registreringsordning.

  M v h

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.